Θέλουμε νέους που να δίνουν αληθινή αξία στα έργα μας

Η Τζαγιάθμα Βικραμαναγιάκε στην «Κ». Η εντολή μου είναι μια παγκόσμια εντολή, δεν περιορίζεται στη συμβουλή ή στην εκπροσώπηση του γενικού γραμματέα. Επεκτείνεται στην υπεράσπιση 1,8 δισ. νέων και δίνω ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνους που είναι πιο ευάλωτοι.