ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Λ. Φρίσε: «Ο ασφαλιστικός κλάδος αλλάζει δραστικά»

frise1

Χαμηλά επιτόκια και πλήρης εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου Solvency II είναι οι δύο μεγάλες προκλήσεις στις οποίες καλείται να προσαρμοστεί ο ασφαλιστικός κλάδος. «Τα χαμηλά επιτόκια θα παραμείνουν και η μεταβλητότητα στις αγορές θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στον ασφαλιστικό κλάδο, που καλείται να αναθεωρήσει πρακτικές του παρελθόντος, όπως τα προϊόντα με υψηλά εγγυημένα επιτόκια».

Αυτό επισημαίνει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο διευθύνων σύμβουλος του NN Group Λαρντ Φρίσε, εξηγώντας παράλληλα πως η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους ασφαλισμένους, αλλά και ως βασικό εργαλείο για τον έλεγχο του κόστους στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

– Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την πορεία των επιτοκίων στην Ευρωζώνη και πώς επηρεάζει την επενδυτική πολιτική της ασφαλιστικής βιομηχανίας το περιβάλλον των χαμηλών αποδόσεων.

– Τα χαμηλά επιτόκια εκτιμώ ότι θα παραμείνουν αρκετό καιρό στην Ευρωζώνη και σε συνδυασμό με τη μεταβλητότητα των αγορών είναι αλήθεια ότι δεν βοηθούν τον ασφαλιστικό κλάδο, ιδιαίτερα στον τομέα των μακροπρόθεσμων εγγυήσεων. Οι δύο αυτοί παράγοντες επηρεάζουν το μοντέλο λειτουργίας του ασφαλιστικού κλάδου, που καλείται να αντισταθμίσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι των ασφαλισμένων του με τα στοιχεία του ενεργητικού του. Ειδικά σε περιβάλλον Solvency II τόσο οι απαιτήσεις όσο και οι υποχρεώσεις του θα πρέπει να αποτιμώνται σε παρούσες αξίες. Εδώ και αρκετό καιρό στον όμιλο της NN έχουμε πάρει μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να πορευθούμε με ασφάλεια σε αυτό το περιβάλλον, αντιστοιχίζοντας τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει έναντι των ασφαλισμένων και τις απαιτήσεις μας σε επίπεδο καθημερινής ταμειακής διαχείρισης. Με τον τρόπο αυτό έχουμε διασφαλίσει ότι η «ευαισθησία» των κεφαλαίων μας σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων είναι περιορισμένη. Το δεύτερο βασικό εργαλείο για να διαχειριστούμε τις ανισορροπίες που δημιουργεί το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων είναι η δυνατότητα που έχουμε να τοποθετηθούμε σε περιουσιακά στοιχεία υψηλών αποδόσεων. Η συντηρητική πολιτική που ακολουθούμε στο συνολικό χαρτοφυλάκιό μας μάς επιτρέπει να κάνουμε παρόμοιες κινήσεις, ενώ εξίσου σημαντικό εργαλείο αντιστάθμισης αυτών των κινδύνων είναι ο περιορισμός του κόστους, για το οποίο δουλεύουμε σταθερά τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο ομίλου.

– Ποια είναι η επίπτωση των χαμηλών επιτοκίων στα ασφαλιστικά προϊόντα;

– Η αλλαγή της προϊοντικής πολιτικής είναι αναπόφευκτη και αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο για την προσαρμογή στο περιβάλλον που περιγράφουμε. Το μείγμα της προϊοντικής πολιτικής μας έχει επίκεντρο τα προγράμματα προστασίας, αλλά και τα αποταμιευτικά προγράμματα, με έμφαση σε προϊόντα που έχουν επενδυτικό μηχανισμό. Ο ασφαλιστικός κλάδος δεν μπορεί πλέον να υποστηρίξει τα προϊόντα με εγγυημένες υψηλές αποδόσεις σε μακροχρόνιο ορίζοντα, και αυτό που κάνουμε στη NN είναι η δυνατότητα που δίνουμε στον ασφαλισμένο να εξασφαλίσει το αρχικό του κεφάλαιο, με παράλληλη ευελιξία να κλειδώσει την απόδοση και να επωφεληθεί από την άνοδο των αγορών. Ετσι τα νέα προϊόντα μας εγγυώνται τα χρήματα του ασφαλισμένου στο τέλος της διάρκειας της ασφάλισης, διασφαλίζοντας μέσα από έναν μηχανισμό που «κλειδώνει» την απόδοση που μπορεί να πετύχει μια χρονιά.

– Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής βιομηχανίας.

– Η τεχνολογία αποτελεί βασικό εργαλείο στην προσπάθεια περιορισμού του κόστους στο δύσκολο περιβάλλον που διανύουμε, και για τον όμιλο της NN συνιστά βασική προτεραιότητα και κλειδί των εξελίξεων. Αξιοποιώντας την τεχνολογία, αναπτύσσουμε πλατφόρμες που μας δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με τους πελάτες μας πολύ πιο αποτελεσματικά. Οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν πλέον εργαλεία που με τη σειρά τους μπορούν να εκπαιδεύσουν τον καταναλωτή, ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στο νέο περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο ο ασφαλισμένος γίνεται ένας ενημερωμένος καταναλωτής και μπορεί να προβλέπει καλύτερα τις ανάγκες του. Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος της ΝΝ έχει αναπτύξει εφαρμογές που δίνουν τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να δει την εικόνα του συνταξιοδοτικού του προγράμματος σε πραγματικό χρόνο και να αλλάξει το επενδεδυμένο χαρτοφυλάκιο, κάνοντας μεταφορές χρημάτων από το κινητό του ανά πάσα στιγμή. Αντίστοιχα μπορεί να εντοπίσει από το σημείο όπου βρίσκεται, ακόμη και αν δεν είναι στον χώρο διαμονής του, τα συμβεβλημένα νοσοκομεία που του εξασφαλίζει το πρόγραμμα υγείας, χωρίς να ψάχνει το συμβόλαιό του, μια δυνατότητα που προσφέρεται ήδη στους Ελληνες πελάτες μας.

Εχουμε αλλάξει τη διαδικασία έκδοσης συμβολαίων και ανάλυσης των αναγκών των ασφαλισμένων μας, εισάγοντας την ηλεκτρονική υπογραφή και την ανταλλαγή πληροφοριών με τους πελάτες μας. Οι χρήσεις που μπορούμε να αναπτύξουμε είναι απεριόριστες, και μεταξύ αυτών είναι και η δυνατότητα που δίνουμε σε γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού, να προλαμβάνουν την ασθένεια μέσα από δίκτυα ενημέρωσης και επικοινωνίας, χτίζοντας ένα δίκτυο πρόληψης.

Επί 36 χρόνια στην ελληνική αγορά

Η ΝΝ είναι στην Ελλάδα από το 1980 και έχει δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό μοντέλο ανάπτυξης, που περιλαμβάνει το ασφαλιστικό δίκτυο, τη συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς και τα εναλλακτικά δίκτυα. Επικεντρώνουμε στην οργανική ανάπτυξη, κυρίως γιατί αυτή είναι η παράδοση που έχουμε, αλλά αν υπάρξουν ελκυστικές ευκαιρίες, που μπορεί να ενισχύσουν την παρουσία μας, είναι κάτι που θα εξετάσουμε.

Εχουμε καινούργια διοικητική ομάδα, με επικεφαλής την κ. Μαριάννα Πολιτοπούλου, που αναλαμβάνει να συνεχίσει το έργο της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τον όμιλο και της ενίσχυσης των σχέσεών μας με τους πελάτες μας. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας λύσεις για την προστασία του εισοδήματός τους, την αποταμίευση και τις καλύψεις υγείας, αξιοποιώντας όλα τα κανάλια διανομής και την τεχνολογία για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.