«Επενδύουμε σταθερά στην ελληνική οικονομία»

«Επενδύουμε σταθερά στην ελληνική οικονομία»

5' 42" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

H Ελλάδα αποτελεί μια από τις βασικές αγορές για τον όμιλο της ERGO, σημειώνει ο επικεφαλής του ομίλου Dr Markus Riess, επισημαίνοντας ότι ο όμιλος ERGO είναι ένας από τους λίγους ασφαλιστικούς ομίλους που έχουν επενδύσει κατά τη διάρκεια των δύσκολων περιόδων για την ελληνική οικονομία.

Στη συνέντευξή του στην «Κ» υπογραμμίζει ότι μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, η ERGO Ελλάδας ως leader στην αγορά των γενικών ασφαλίσεων στη χώρα μας, θα ενισχύσει την παρουσία της μέσω οργανικής ανάπτυξης, διερευνώντας παράλληλα και ευκαιρίες για νέες εξαγορές χαρτοφυλακίων στον ασφαλιστικό κλάδο.

– Ποια είναι τα σχέδιά σας για την Ελληνική θυγατρική σας μετά την εξαγορά της ATE και κατά πόσο εξετάζεται την πιθανότητα περαιτέρω εξαγορών στην ελληνική αγορά;

Η ERGO Ελλάδας είναι μια ιστορία επιτυχίας για τις διεθνείς μας δραστηριότητες στον χώρο των γενικών ασφαλίσεων. Έχει άριστα αποτελέσματα και σταθερή ανάπτυξη για περισσότερο από μια δεκαετία και αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας ουσιαστικής και συστηματικής ομαδικής προσπάθειας. Η ελληνική θυγατρική μας έχει επιτύχει τους στόχους της σε όλα τα επίπεδα χωρίς να χάσει την εστίασή της στον κύριο στόχο της, που είναι η κερδοφόρα ανάπτυξη. Όπως γνωρίζετε, είμαστε ένας από τους λίγους ασφαλιστικούς ομίλους που έχουν επενδύσει κατά τη διάρκεια των δύσκολων περιόδων για την ελληνική οικονομία και μετά την εξαγορά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής είμαστε leader στην αγορά των γενικών ασφαλίσεων. Διαθέτοντας ισχυρές συνεργασίες – το δίκτυο των συνεργατών και την τράπεζα Πειραιώς – στοχεύουμε στην οργανική ανάπτυξη. Παράλληλα πιστεύουμε στις δυνατότητες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και κυρίως στις δυνατότητες της τοπικής μας ομάδας και γι’ αυτό η διοίκηση στην Ελλάδα μπορεί να διερευνήσει πιθανές ευκαιρίες για την εξαγορά χαρτοφυλακίων. Αξιοποιώντας την ηγετική θέση της στην αγορά η ERGO Ελλάδας έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει την ανάπτυξη της βιομηχανίας και να συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης στην Ελλάδα, καθώς και να συμβάλλει στη βελτίωση της ασφαλιστικής διείσδυσης στη χώρα.

– Ένας από τους αναπτυσσόμενους κλάδους για την ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα είναι ο τομέας της υγείας. Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή θέση σας στην υγεία σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, σκέφτεστε να επεκτείνετε τη δραστηριότητά σας στον συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα;

Στον τομέα της υγείας ο όμιλος ERGO έχει ισχυρή παρουσία σε μεγάλες αγορές, όπως η Γερμανία, η Ισπανία, αλλά και σε αγορές εκτός Ευρώπης, όπως η Ινδία. Έχοντας αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο 6 δις ευρώ και με 8.6 εκατ. πελάτες παγκοσμίως ο Όμιλος διαθέτει σημαντική εξειδίκευση στον κλάδο. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την εμπειρία του ομίλου στον τομέα και να προσφέρουμε προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς. Ο τομέας της υγείας είναι ένας αναπτυσσόμενος κλάδος σε όλες τις κύριες οικονομίες, μεταξύ των οποίων και η ελληνική αγορά και ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε αυτή τη δραστηριότητα και στην Ελλάδα. Η χαμηλή διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γεγονός, κάτι που βλέπουμε ως ευκαιρία. Με την εξαγορά της ATE Ασφαλιστικής η ERGO Ελλάδας αναβαθμίζει το ρόλο της στην ελληνική αγορά ασφάλισης υγείας, στο βαθμό που η ATE Ασφαλιστική έχει ένα αξιόλογο χαρτοφυλάκιο σε αυτόν τον τομέα, αλλά και ένα οργανωμένο δίκτυο εταιρικών πωλήσεων με αναπτυξιακό δυναμικό. Ως εκ τούτου, η ERGO Ελλάδας ως μέλος ενός ομίλου με σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της ζωής και της υγείας και με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του Ομίλου και να επιδιώξει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της σε αυτόν τον τομέα, σύμφωνα με τη συνεπή στρατηγική της για κερδοφόρα ανάπτυξη.

– Ποια είναι η γνώμη σας για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ασφαλιστικού προϊόντος ζωής, όπως εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Η προοπτική δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού ασφαλιστικού προϊόντος όπως εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια ενδιαφέρουσα προοπτική γιατί οι ευρωπαίοι πολίτες μετακινούνται στην Ένωση και εργάζονται κατά τη διάρκεια της ζωής τους σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόβλημα ωστόσο σήμερα είναι ότι κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει διαφορετικό ρυθμιστικό πλαίσιο και αυτό οδηγεί σε μια κατακερματισμένη αγορά. Αυτό υπονοεί ότι η προσφορά ενός ενιαίου ασφαλιστικού προϊόντος επίσης εξαρτάται από την εναρμόνιση των συστημάτων μας και αν και η πρόθεση για τη δημιουργία ενός Πανευρωπαϊκού ασφαλιστικού προϊόντος στον τομέα της ζωής είναι επιθυμητή, η πραγματικότητα είναι ότι απέχουμε από αυτή την προοπτική.

– Ποιες είναι οι τάσεις στoν τομέα των εγγυημένων προγραμμάτων ζωής μετά και την προώθηση στη γερμανική αγορά νέων προϊόντων, που συνδέονται με χρηματοοικονομικούς δείκτες ;

Στον τομέα της ζωής και συγκεκριμένα στον τομέα της σύνταξης βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από επεκτατική νομισματική πολιτική, το οποίο δεν μπορεί να υποστηρίξει την παροχή προϊόντων με εγγυήσεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η πολιτική του Ομίλου είναι η παροχή ασφαλιστικών προϊόντων που εγγυώνται το κεφάλαιο και συνδυάζουν το χαρακτηριστικό της μεγαλύτερης συμμετοχής του ασφαλισμένου σε χρηματοοικονομικούς δείκτες. Ο Όμιλος εισήγαγε πρόσφατα στη Γερμανία νέα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής, τα οποία επενδύουν σε χρηματοπιστωτικές αγορές μέσω επενδυτικών κεφαλαίων και δεικτών και επιτρέπουν στον ασφαλισμένο να επιλέξει με ευελιξία τη σύνθεση των επενδύσεων που θα έχει στο χαρτοφυλάκιό του, είτε πρόκειται για μετοχές στην Αμερική, τίτλους σταθερού εισοδήματος σε αναπτυσσόμενες αγορές κλπ. Ένα βασικό πλεονέκτημα αυτών των προϊόντων είναι η δυνατότητα αλλαγής στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, ακόμα και κάθε μέρα, με εξαιρετικά χαμηλό κόστος.

-Που αποσκοπεί η απόφαση του Ομίλου για τη μεταφορά του χαρτοφυλακίου ζωής που φέρουν εγγυήσεις στην πλατφόρμα που σχεδιάζεται από κοινού με την IBM;

Ηαπόφασή μας να μεταφέρουμε 6 εκατομμύρια παραδοσιακά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής στη Γερμανία σε μια νέα πλατφόρμα πληροφορικής, την οποία χτίζουμε μαζί με την IBM, είναι ένα σημαντικό βήμα για εμάς προκειμένου να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διαχείριση ασφαλιστηρίων. Ένα άλλο σημαντικό είναι ότι προσδοκούμε να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία όχι μόνο για τα προϊόντα των εταιρειών του ομίλου ERGO, αλλά και για προϊόντα άλλων ασφαλιστικών εταιρειών, εκτός Ομίλου. Για αυτό, συμφωνήσαμε να δημιουργήσουμε μια κοινοπραξία με την IBM φέτος.

– Ο όμιλος ERGO έχει ανακοινώσει ένα εκτεταμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του και σε ποια φάση είναι η υλοποίησή του.

Tο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που έχουμε ανακοινώσει στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτον την ενίσχυση της παρουσίας μας στις τοπικές αγορές στις οποίες η ERGO έχει ηγετική θέση, όπως η Ελλάδα, η Πολωνία, η Αυστρία. Δεύτερον την ενίσχυση της παρουσίας μας στις χώρες των οποίων το μακροοικονομικό περιβάλλον αναπτύσσεται ραγδαία, όπως η Κίνα, η Ινδία. Τρίτον την ενίσχυση της παρουσίας μας σε κλάδους με διεθνή εμβέλεια όπως οι ταξιδιωτικές καλύψεις και η παροχή νομικής προστασίας, δηλαδή τομείς με παγκοσμιοποιημένα χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης προωθούμε τον μετασχηματισμό του ομίλου στο νέο ψηφιακό περιβάλλον εισάγοντας τη δυνατότητα on line/digital ασφαλίσεων αρχικά για τον κλάδο αυτοκινήτου στη Γερμανία και στην Αυστρία. Επενδύουμε στο ψηφιακό μέλλον για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική προσέγγιση των πελατών του αύριο και στόχος μας είναι κάθε προϊόν που φέρει το όνομα της ERGO να μπορεί να αγοραστεί on line τόσο από τους εμπορικούς μας πελάτες όσο και τους ιδιώτες.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT