ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Τι σημαίνει κατά κεφαλήν καλλιέργεια;

Τι σημαίνει κατά κεφαλήν καλλιέργεια;

Κύριε διευθυντά
Στην επιφυλλίδα του της 12ης Μαΐου ο κ. Χρ. Γιανναράς επανέρχεται στην προσφιλή του πρόταση για σύσταση «υπηρεσιακής κυβέρνησης τεχνοκρατών», που «θα ετοιμάσει συνταγματική αναθεώρηση». Η σύσταση της κυβέρνησης θα γίνει έπειτα από «λαϊκή εξέγερση», η γέννηση της οποίας θα είναι «συνάρτηση της κατά κεφαλήν καλλιέργειας» του εξεγερμένου λαού. Σύμφωνα με παλαιότερη πρότασή του τη σύσταση αυτής της κυβέρνησης πρέπει να ορίσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κατά την ταπεινή μου γνώμη η πρόταση συνεπάγεται κατάργηση της σημερινής, κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και εγκατάσταση ενός διαφορετικού πολιτεύματος. Ομως για να δεχθούμε ή να απορρίψουμε την πρόταση, πρέπει να έχουμε απαντήσεις σε ορισμένα ερωτήματα: Ποιος είναι ο ορισμός της «κατά κεφαλήν καλλιέργειας ενός λαού»; Ποιος έχει δικαίωμα να προσδιορίζει το επίπεδο αυτής της καλλιέργειας; Ποια είναι τα κριτήρια, βάσει των οποίων προσδιορίζεται αυτό το επίπεδο; Ποιος καθορίζει αυτά τα κριτήρια; Η στάση, που τηρεί μία ομάδα πολιτών έναντι ενός μείζονος εθνικού θέματος, εξαρτάται από το επίπεδο της κατά κεφαλήν καλλιέργειας αυτής της ομάδας; Για παράδειγμα, ποια ομάδα πολιτών διαθέτει υψηλότερο επίπεδο κατά κεφαλήν καλλιέργειας, εκείνη, που στο δημοψήφισμα του 2015 ψήφισε ΝΑΙ ή αυτή που ψήφισε ΟΧΙ; Η ομάδα, που διαθέτει υψηλότερο επίπεδο κατά κεφαλήν καλλιέργειας, πρέπει να έχει περισσότερα δικαιώματα στη λήψη αποφάσεων για τη διακυβέρνηση της πολιτείας;

Θεοδοσιος Δοσιος, Θωρακοχειρουργός