ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ρυπογόνοι φορείς και μη πρόστιμα

Ρυπογόνοι φορείς και μη πρόστιμα

Κύριε διευθυντά
Το πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τα οχήματα (δίτροχα και πολύτροχα), με τα καυσαέρια να βρίσκονται πολύ παραπάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, έχει επιδεινωθεί κατά πολύ.

Στο μεγάλο αυτό πρόβλημα συμβάλλουν επίσης και τα οχήματα δημοσίας χρήσεως, όπως τα παλαιά λεωφορεία και κυρίως τα απορριμματοφόρα των δήμων, τα οποία συνήθως είναι κακοσυντηρημένα.

Στα δυσμενή αποτελέσματα για τον άνθρωπο έρχονται να προστεθούν και όσα οχήματα προκαλούν υπερβολικό θόρυβο λόγω της έλλειψης συντήρησης ή ακόμη χειρότερα, της «πειραγμένης» εξάτμισης. Σε όλο αυτό το πρόβλημα ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές (αστυνομία, υπουργείο κ.λπ.) είναι εντελώς ανύπαρκτος. Παλαιότερα τουλάχιστον, γίνονταν κάποιοι έστω και περιορισμένης εμβέλειας έλεγχοι, ενώ τα τελευταία χρόνια –μήπως αυτό είχε σχέση με την ιδεολογία και πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ;– έχουν σχεδόν σταματήσει και δεν γίνονται πλέον αυτοί οι έλεγχοι. Νομίζω πως η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τις επιπτώσεις αυτού του μοναδικού ελληνικού φαινομένου και να ασχοληθεί άμεσα με αυτού του τύπου τις παραβάσεις, ώστε να τις περιορίσει μέχρι να εξαλειφθούν εντελώς. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου πως αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο πλήττει την υγεία όλων μας.

Αντωνης Γιαμβριας, Αθήνα