ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ο Παπαδιαμάντης και ο «Φαληρεύς»

Ο Παπαδιαμάντης και ο «Φαληρεύς»

Κύριε διευθυντά
Ως φιλολογικός επιμελητής των Απάντων Παπαδιαμάντη οφείλω να εκφράσω δημόσια τις ευχαριστίες μου στον  συνεργάτη σας κ. Στέφανο Κασιμάτη για τη βραχεία αλλά γενναία συμβολή του στις παπαδιαμαντικές σπουδές με την  ακροτελεύτια παράγραφο του κειμένου του «Ανασυγκρότηση καλοκαιριάτικα» («Η Καθημερινή», 18.7.2019). Προάγει όντως την ερμηνεία του παπαδιαμαντικού έργου η οξυδερκής παρατήρησή του ότι ο Παπαδιαμάντης με τον κ. Πέτρο Κωστόπουλο ανήκουν στους υμνητές του καλοκαιριού. Οξυνούστερη όμως είναι η διευκρινιστική υποσημείωσή του, η οποία λύνει τελεσιδίκως το δυσχερές ερώτημα αν η Μοσχούλα του «Ονείρου στο κύμα» κολυμπούσε καλοκαιριάτικα.

Ν. Δ. Τριανταφυλλοπουλος, Χαλκίδα