ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Τα σύννεφα των καιρών και η Καινή Διαθήκη

Τα σύννεφα των καιρών και η Καινή Διαθήκη

Κύριε διευθυντά
Με την παρούσα επιστολή μου θα αναφερθώ στην Καινή Διαθήκη, σχετικά με τις κρατούσες συνθήκες σε ολόκληρο τον πλανήτη Γη.

Το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφ. ΙΓ΄, στίχος 8, γράφει: «εγερθήσεται γαρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν και έσονται σεισμοί κατά τόπους, και έσονται λιμοί και ταραχαί».

Το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφ. ΚΑ΄, στίχος 11, γράφει: «σεισμοί τε μεγάλοι κατά τόπους και λιμοί και λοιμοί έσονται, φόβητρά τε και σημεία απ’ ουρανού μεγάλα έσται».

Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφ. Δ΄, στίχος 7, γράφει: «εγερθήσεται γαρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, έσονται λιμοί και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους».

Αυτά γράφονται στην Καινή Διαθήκη. Δεν κάμνω κανένα σχόλιο. Ο αναγνώστης δύναται να αντιληφθεί αρκετά τι σημαίνουν αυτά.

Σημ.: λιμοί = μεγάλες πείνες, λοιμοί = λοιμώδη επιδημικά νοσήματα με ευρεία εξάπλωση.
(βλ. Λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη)

Ιωαννης Χαϊνης, Ομ. Καθηγ. Ε.Μ., Πολυτεχνείου