Η αναμπουμπούλα και τα θαλάσσια σύνορα

Η αναμπουμπούλα και τα θαλάσσια σύνορα

Κύριε διευθυντά

Εχει αναρωτηθεί κανείς μήπως, μέσα σ’ όλην αυτήν την «αναμπουμπούλα» με τις ατελείωτες επιθετικές μεθοδεύσεις και ενέργειες της Τουρκίας, που ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρεί ότι είμαστε ένας λάθος χώρος στον χάρτη της Ανατ. Μεσογείου, λέω μήπως είναι η κατάλληλη στιγμή να ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια –σε όλα τα πελάγη– τακτοποιώντας ταυτόχρονα και το θέμα της ταύτισης του εύρους του εναέριου χώρου μας με αυτά, ώστε να λήξει και το πρόβλημα-πρόσχημα των καθημερινών παραβιάσεων του χώρου αυτού μεταξύ των 6 και 10 μιλίων, που αποτελεί σήμερα το σημείο τριβής των δύο –κατά κακή μας μοίρα– γειτόνων.

Υπάρχει, φυσικά, το casus belli. Ομως, μήπως δεν βρισκόμαστε ούτως ή άλλως σ’ αυτό το επικίνδυνο σημείο, απλώς αμυνόμενοι και υποχωρούντες, χωρίς να έχουμε ασκήσει καν αυτό το δικαίωμά μας;

Μιχ. Λιωσης