ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ο ψογερός Φαληρεύς και το κώνειο του Σωκράτη

Ο ψογερός Φαληρεύς και το κώνειο του Σωκράτη

Κύριε διευθυντά
Με τα ειδικά για την περίσταση προνόμια ότι τα τέσσερα τέκνα μου έχουν μητέρα Κυπρία, ότι η εκπαιδευτική μου σταδιοδρομία άρχισε από το Γυμνάσιο Σολέας και ότι όλη η οικογένειά μου βρισκόταν στο Νησί το καλοκαίρι του 1974, παρακαλώ θερμά τον επιστολογράφο σας κ. Γεώργιο Αγαθοκλέους να μου επιτρέψει να συνυπογράψω όλα όσα καταλογίζει με την επιστολή του (28.3.2020) στον ψογερό κ. Στ. Κασιμάτη.

Για να παρηγορηθεί κομμάτι, ας μάθει ότι ο αντικυπριακός Φαληρεύς δεν όκνησε να ψέξει ως αμακαδόρο τον εκπνέοντα μετά την πόση του κωνείου Σωκράτη –η φιλοσκωμμοσύνη του κ. Σ. Κ. παίρνει σβάρνα και τον Πλάτωνα– διότι ο αγροίκος Αθηναίος λιθοξόος παραγγέλλει άνευ αιδούς στον μαθητή του Κρίτωνα ετούτα: «Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ οφείλομεν αλεκτρυόνα· αλλά απόδοτε και μη αμελήσετε».

Τέτοιος μπαταξής ο Σωκράτης – άκου να του πληρώσει ο Κρίτων τον κόκορα!

Ν.Δ. Τριανταφυλλοπουλος