ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι αρχαίοι τραγικοί και περί πανώλους

Οι αρχαίοι τραγικοί και περί πανώλους

Κύριε διευθυντά
Από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης κυκλοφορεί ένα σημαντικό βιβλίο του καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστα Κωστή, με τον τίτλο «Στον καιρό της πανώλης» («Η Καθημερινή», 29-3-2020). Ομως ξενίζει τους αναγνώστες η χρήση, σ’ επιστημονικό βιβλίο, της «γενικής της πανώλης» αντί του ορθού «της πανώλους».

Η πανώλης (παν + όλλυμι: καταστρέφω, εξολοθρεύω, φονεύω) είναι η επίσημη ονομασία, ιδιαίτερα στην ιατρική ορολογία, και σημαίνει τη θανατηφόρα λοιμώδη νόσο, πανδημία, πανωλεθρία, τέλεια καταστροφή (πανώλεια), κοινώς πανούκλα· λέξη εύχρηστη ήδη στα κείμενα των τραγικών: Αισχύλος: πανώλης δήμος, Σοφοκλής: τω πανώλει πατρί, Ευριπίδης: η πανώλης […] μήτηρ (πρβλ. την επιρρηματική έκφραση: εξώλης και προώλης = εντελώς διεφθαρμένος και κατεστραμμένος).

Αναστασιος Αγγ. Στεφος, δ.φ., Ειδικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ενωσης, Φιλολόγων