ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι συνεργάτες σας και η Επιτροπή για το ’21

Οι συνεργάτες σας και η Επιτροπή για το ’21

Κύριε διευθυντά
Τυγχάνω για πολλές δεκαετίες αναγνώστης της «Καθημερινής». Θυμάμαι τι έγραψε τον Μάιο του 1953 ο τότε συνεργάτης της εφημερίδας Γριτσόπουλος προς τους Τούρκους που πανηγύριζαν τα πεντακόσια χρόνια από την Αλωση της Κωνσταντινούπολης: «Τι παραλάβατε και τι έχετε…»

Το ίδιο γράφει και ο πρώτος πρωθυπουργός της Ελλάδας, φιλόλογος και ιστορικός Σπ. Τρικούπης για τους Τούρκους: «Αφιλέμποροι, αβιομήχανοι, αμαθείς, οιηματίαι και καταφρονηταί πάσης ευρωπαϊκής βελτιώσεως και ήσαν και έμειναν… Διά τούτο διέβησαν δι’ αυτούς ως τέσσαρες ημέραι οι μεταξύ της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως και της σημερινής εποχής τέσσαρες θαυματουργοί αιώνες…»

Παίρνοντας αφορμή και από τα πρόσφατα κείμενα των εξαιρετικών συνεργατών σας κ. Τάκη Θεοδωρόπουλου και κ. Κώστα Ιορδανίδη και ασχολούμενος διά βίου με το 1821 και τον Θ. Κολοκοτρώνη, προτείνω οι δύο συνεργάτες σας να συμπεριληφθούν ως πλέον κατάλληλοι στην επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για τον εορτασμό των διακοσίων ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Νικολαος Γ. Παπαγεωργιου, Ιστοριοδίφης