ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Λοιμώξεις, μάσκες, μνημόνιον Υγιεινής

Λοιμώξεις, μάσκες, μνημόνιον Υγιεινής

Κύριε διευθυντά
Στο ερώτημα  αν οι μάσκες είναι χρήσιμες στον αγώνα κατά των αερογενών λοιμώξεων μια έμμεση απάντηση βρίσκεται στα κλασικά συγγράμματα υγιεινής, όπως το «Μνημόνιον Υγιεινής» του καθηγητού Γερασ. Αλιβιζάτου (Σπυρόπουλος, Αθήνα 1957, σ. 373). Από το βιβλίο αυτό έχουν ληφθεί δύο φωτογραφίες:
Η πρώτη εμφανίζει τη διασπορά των σταγονιδίων κατά το πτάρνισμα ενός ατόμου με ρινική καταρροή, ενώ η δεύτερη  καταγράφει αυτή τη διασπορά μετά τη χρήση μάσκας. Βέβαια ο αριθμός των σταγονιδίων δεν μηδενίζεται αλλά η ελάττωσή τους είναι σαφής και πέραν κάθε αμφισβητήσεως. Δεδομένου ότι η ελάττωση του ιικού φορτίου στο περιβάλλον, έστω μερική και πρόσκαιρος, είναι λίαν επιθυμητή, είναι λίγο δύσκολο να κατανοηθεί η στάση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας όσον αφορά τη χρήση της μάσκας και εκτός νοσοκομείου. Ασφαλώς η ύπαρξη μερικών  μειονεκτημάτων είναι δεδομένη (ποιο άλλωστε φάρμακο είναι τελείως ελεύθερο παρενεργειών) αλλά η τακτική «πονάει δόντι κόβει κεφάλι» δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη. Αν υπήρχε  διάθεση η βελτίωση θα ήταν σίγουρη. Αλλά εδώ εισάγουμε μάσκες από όλον τον κόσμο, για ποια διάθεση μιλάμε τώρα.

Ανδρεας Κ. Ντεληθεος, Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών