ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Περί ορθού ποιοτικού, αλλά και ποσοτικού

Περί ορθού ποιοτικού, αλλά και ποσοτικού

Κύριε διευθυντά,
Επιτρέψτε μου, παρακαλώ, μία γλωσσική παρατήρηση: Οπως δεν χρησιμοποιούμε –και δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ, φαντάζομαι– το επίθετο ποσοτικός -ή -ό με την έννοια του μεγάλου αριθμού ή μεγέθους ή της μεγάλης ποσότητος, δεν λέμε δηλαδή «ποσοτικός στρατός» ή «ποσοτική συγκέντρωση» ή «ποσοτικό φαγητό», ενώ άνετα λέμε «ποσοτική θεωρία» ή «ποσοτικός προσδιορισμός», έτσι δεν είναι σωστό να μεταχειριζόμεθα το επίθετο ποιοτικός -ή -ό με την έννοια της καλής ποιότητος.

Διότι, όπως εκείνο δεν εκφράζει ποσότητα, αλλά σχετίζεται μ’ αυτήν, έτσι και τούτο δεν δηλοί ποιότητα, αλλ’ αναφέρεται σ’ αυτήν. Μπορούμε επομένως κάλλιστα να λέμε «ποιοτικός έλεγχος», «ποιοτική αναβάθμιση», «ποιοτική ανάλυση», «ποιοτική εξέταση» κ.ά.ό., όχι όμως και «ποιοτικός αγών» (ποδοσφαίρου) ή «ποιοτική (θεατρική) παράσταση», ούτε φυσικά «ποιοτικό βιβλίο», εννοούντες καλόν αγώνα, καλή παράσταση, καλό βιβλίο.

Ο τίτλος, άρα, του πρωτοσέλιδου θέματος του ενθέτου «Τέχνες & Γράμματα» της εγκρίτου εφημερίδος σας της Κυριακής 26 Ιουλίου 2020, στο οποίο γίνεται λόγος για «ποιοτικά βιβλία», ήκιστα συμβιβάζεται προς τον γνήσιο ελληνισμό· ο οποίος δεινώς, ως γνωστόν, κακουχείται τα τελευταία πολλά χρόνια. Διότι, όπως θα έλεγε ο μακαρίτης Κόντος, «ου μόνον ουδεμιάς φροντίδος αξιούται, αλλά και πολλαχώς η περί αυτόν επιμέλεια διασύρεται ως φανερά μικρολογία»!

Γεωργιος Χρ. Καραμερος, Δικηγόρος Πατρών