ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Τα λόγια τα καλά δίνουν δύναμη

Τα λόγια τα καλά δίνουν δύναμη

Κύριε διευθυντά
Από τις 2-5-2017 η «Καθημερινή» μάς ήρθε με νέες μικρότερες διαστάσεις των σελίδων της. Σχήμα όμορφο, καλαίσθητο, βολικό και εύχρηστο. Εκείνα που μεγαλώνουν κάθε ημέρα στην «Καθημερινή» είναι η υπευθυνότητά της, η εγκυρότητά της, το κύρος της, η αξιοπιστία της, το δημοσιογραφικό της ήθος και η ποιότητά της. Οι διακεκριμένοι δημοσιογράφοι της, οι δημοφιλείς πνευματικοί άνθρωποι-συνεργάτες της και οι διανοούμενοι – στοχαστές της συνέβαλον όχι μόνο σε ένα άριστο δημοσιογραφικό επίτευγμα, πρώτου διαμετρήματος στον έντυπο Τύπο της χώρας και της Ευρώπης, αλλά στη δημιουργία ενός ελληνοευρωπαϊκού δημοσιογραφικού πολιτισμού. Μέσα σε μια πνευματική, πολιτική και δημοσιογραφική φτωχοζωή της χώρας, σε ώρα που «σβησμένες όλες οι φωτιές οι πλάστρες μες στη χώρα», η «Καθημερινή» ακτινοβολεί φως, περισσότερο φως διαυγές και πεντακάθαρο, εύγε!

Γ. Σταραντζης, Δικηγόρος στον Αρ. Πάγο και στο ΣτΕ, πρ. επιστημονικός συνεργάτης «Αρχείου Νομολογίας»