ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η ναυτοσύνη μας και ο κ. Σόιμπλε

Κύριε διευθυντά
Εκπλαγήκαμε, όχι ευχάριστα βέβαια, με τη στοχοποίηση των Ελλήνων εφοπλιστών από τον κ. Σόιμπλε, που ως σημαίνον στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) θα έπρεπε να χαίρεται για την παγκόσμια πρωτιά, χάρη στην επιχειρηματικότητα των Ελλήνων εφοπλιστών και τη ναυτοσύνη των επίσης Ελλήνων ναυτικών, της ναυτιλιακής βιομηχανίας ενός κράτους-μέλους της Ε.Ε. και που τα υπό ελληνική σημαία πλοία αποτελούν το 50% του «ευρωπαϊκού» στόλου.

Ασφαλώς, ως πεπειραμένος υπουργός Οικονομικών και άριστος οικονομολόγος, θα γνωρίζει πως, επειδή η ναυτιλία δραστηριοποιείται και ανταγωνίζεται φυσικά στον διεθνή στίβο, όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένης και της πατρίδας του, προστατεύουν με διάφορους τρόπους τα πλοία της σημαίας τους.

Ανεξάρτητα όμως με τα παραπάνω, οι Ελληνες εφοπλιστές, τα τελευταία χρόνια, πληρώνουν εθελοντικά τον διπλάσιο φόρο από αυτόν που προβλέπεται από τον νόμο!

Πρέπει να τονιστεί επίσης και η αποτελεσματική προσφορά του ελληνικού στόλου κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν συνέβαλε «τα μέγιστα» στη μεγαλειώδη συμμαχική νίκη με τρομερές απώλειες όμως για την Ελλάδα: Θρηνήσαμε 2.500 νεκρούς ναυτικούς και πάμπολλους τραυματίες, ενώ καταστράφηκαν 429 πλοία, το 75% δηλαδή του στόλου μας, όταν η θαλασσοκράτειρα Μ. Βρετανία απώλεσε το 28% του δικού της… Χάθηκαν ακόμη και 551 πετρελαιοκίνητα/ιστιοφόρα, ήτοι το 66% της κατηγορίας αυτής!

Και τέλος, θα ήταν χρήσιμο να ξαναθυμηθούν «κάποιοι» πως οι Ελληνες ήσαν αυτοί που με τις τεράστιες παραγγελίες τους βοήθησαν πολύ σοβαρά στην επανεκκίνηση της λαβωμένης από τον πόλεμο τότε γερμανικής ναυπηγικής βιομηχανίας!

Φριξος Δημου, Πλοίαρχος Ε.Ν.