ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ενταξη, όχι γκετοποίηση

Κύριε διευθυντά
Παραθέτω την άποψή μου επί του ορισμού ενός ατόμου ως πρόσφυγος. Πρόσφυγας είναι αυτός ο οποίος προκειμένου να διασφαλίσει τη σωματική του ακεραιότητα ή την ελευθερία  εγκαταλείπει τη χώρα του λόγω πολεμικών επιχειρήσεων ή αυταρχικού καθεστώτος εισερχόμενος νομίμως ή και παρανόμως σε μία γειτονική χώρα. Από τη στιγμή που το άτομο αυτό οικειοθελώς εγκαταλείψει τη φιλοξενούσα χώρα και εισέλθει παρανόμως σε κάποια άλλη, είναι λαθρομετανάστης, ή παράτυπος μετανάστης, ή όπως αλλιώς θέλει κάποιος να τον ονομάσει. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι ευρισκόμενοι στην Ελλάδα αλλοδαποί οι προερχόμενοι από Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν κλπ., οι οποίοι μάλιστα δηλώνουν ότι σκοπόν έχουν όχι τη μόνιμον εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλά την προώθησή τους σε βορειοευρωπαϊκές χώρες «για μια καλύτερη ζωή». Ασχέτως των ανωτέρω και δεδομένου ότι η Ελλάς έχει συμφωνήσει να δεχθεί τη μόνιμη εγκατάσταση 60.000 μεταναστών, κρίνεται απαραίτητο όπως ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλεστέραν και ταχυτέραν ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Μια σωστή κίνηση για την πραγματοποίηση αυτού είναι η αποφασισθείσα από την κυβέρνηση εγκατάσταση τών προς ένταξη μεταναστών σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Εκτιμώ ότι η εγκατάσταση αυτή πρέπει να γίνει όχι σε μεγάλες πόλεις, αλλά σε κωμοπόλεις ή κεφαλοχώρια ανά την Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό αφενός μεν θα αποφευχθεί η γκετοποίησή τους, αφετέρου η ένταξη θα γίνει ευχερέστερα και ταχύτερα δεδομένου ότι ευρισκόμενοι κατά κάποιον τρόπο απομονωμένοι μεταξύ Ελλήνων θα υποχρεωθούν να καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες προσαρμογής.

Παναγιωτης Μουστακας, Αθήνα