ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Αυτές οι άγονες αντιπαραθέσεις…

Κύριε διευθυντά
Με αφορμή το άρθρο του κ. Αθαν. Ελλις με θέμα «Μια Ημέρα Εθνικής Συμφιλίωσης» στις 26/9 (ημέρα δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη), αλλά και τις αναφορές που κάνει για τις κατά καιρούς συνυπάρξεις και συναινέσεις διαφορετικών και συχνά αντίπαλων πολιτικών παρατάξεων. Οι συνεργασίες, κυβερνητικές συνυπάρξεις και συναινέσεις μέχρι τώρα πραγματοποιούνταν σε έκτακτες καταστάσεις (αντιμετώπιση έκτακτων εθνικών θεμάτων, αντιμετώπιση κυβερνητικής και πολιτικής αστάθειας κ.λπ.) ή σε οικονομικές διεθνείς κρίσεις (όπως τα τελευταία χρόνια…). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, υποβαθμίζονταν ή αγνοούνταν οι ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, αλλά και οι άγονες αντιπαραθέσεις, επειδή εμφανίζονταν έκτακτα και σοβαρά θέματα την αντίστοιχη περίοδο.

Μήπως θα πρέπει να προβληματιστούμε όλοι (απ’ τις πολιτικές και λοιπές ηγεσίες μέχρι τους απλούς πολίτες) και να αναγνωρίσουμε, χαρακτηρίζοντας «εθνικά» θέματα, ευρύτερες κατηγορίες θεμάτων και προβλημάτων της πατρίδας και του έθνους που δεν έχουν έντονο ιδεολογικοπολιτικό μανδύα; Π.χ. η εθνική άμυνα και ασφάλεια, η πάταξη της φοροδιαφυγής, η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, η καταπολέμηση των «μαύρων» συναλλαγών και της γραφειοκρατίας, η πραγματική προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την προώθηση επενδύσεων, η ψηφιακοποίηση πολλών διαδικασιών κ.λπ. κ.λπ.

Σε όσα συμφωνήσουν όλες οι πολιτικές παρατάξεις και τα ανακηρύξουν εθνικά θέματα, να συγκροτήσουν διακομματικές επιτροπές με έμπειρους τεχνοκράτες των αντίστοιχων ειδικοτήτων, που θα λειτουργούν ανεξάρτητα και αδέσμευτα από την πολιτική συγκυρία (όπως οι Ανεξάρτητες Αρχές) και που τα πορίσματά τους θα υποχρεούται να υλοποιεί η εκάστοτε κυβέρνηση.

Πιστεύω πως αυτό θα συντελέσει ουσιαστικά στην πρόοδο και στην ανάπτυξη της χώρας μας και των πολιτών της, μπροστά στη σύγχρονη εποχή και στις προκλήσεις της.

Μιχαλης Π. Σακκας, Μηχανολόγος ηλεκτρολόγος ΕΜΠ, Μαρούσι