ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Aπλώς ανίκανοι να προβλέψουν

Κύριε διευθυντά
Η πολιτική –αναφέρουν επαΐοντες– είναι κατά τη βάση της φιλοσοφίας και καθ’ όλα τα άλλα μέρη της τεχνική. Ως τεχνική, η πολιτική, είναι ανάλογη με εκείνην που ασχολείται με την κατασκευή ενός οιουδήποτε υλικού τεχνικού έργου, είναι όμως τεχνική που τελεί στην υπηρεσίαν ενός σκοπού απολύτου κύρους. Οι κατασκευαστές υλικού τεχνικού έργου σχεδιάζουν, μελετούν, προγραμματίζουν, εκτελούν, επιβλέπουν. Παλαιότερα, πρόσθετη επιμόρφωση των κατασκευαστών-μηχανικών ήτο η «δικτυωτή ανάλυση». Σύγχρονη μέθοδος «η Διοίκηση Εργου (Project Management)».

Κατά την εφαρμογή της πολιτικής του υπουργείου Μεταφορών για την αντιμετώπιση των λαθρεπιβατών στα μέσα μεταφοράς, δεν χρησιμοποιήθηκε «τεχνική ανάλογη με εκείνην υλικού τεχνικού έργου». Αποτέλεσμα τούτου ήτο το όλον έργον: «εγκατάσταση μηχανημάτων, έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων» να βραδύνει, να δυσλειτουργήσει στην εξυπηρέτηση πολιτών που περίμεναν επί ώρες σε μακρόσυρτες σειρές. Η παρουσιασθείσα αστοχία, κατά την πρώτη λειτουργία του έργου, δεν οφειλόταν στην έλλεψη μηχανικών και ειδικών συμβούλων. Αλλη είναι η αιτία. Λείπει το «νεύρο» από τους λειτουργούς της κυβερνητικής μηχανής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η χαλαρότητα αποσυντονίζει, ο έλεγχος χάνεται και το όλον έργον προχωρεί σε σχήμα πρωθύστερον. Δεν θα είχε νόημα η επιστολή αυτή εάν επρόκειτο περί μιας μόνης περίπτωσης. Με το τέλος της επιστολής αυτής έρχεται η τραγωδία της «Μάνδρας». Η μελέτη υπάρχει, εκ των υστέρων προγραμματισμός, εκτέλεση, επίβλεψη, αλλά οι νεκροί δεν ανασταίνονται.

Χαραλ. Π. Παναγιωταρεας, Τξχος (ΜΧ) ε.α., Παπάγου