ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Παράκληση, φτιάξτε τον ανελκυστήρα»

Κύριε διευθυντά
Μερικά ζητήματα, που φαίνονται ασήμαντα εκ πρώτης όψεως, προκαλούν σε κάποιες κατηγορίες πολιτών σοβαρές δυσχέρειες και ταλαιπωρίες, γιατί κάποιοι αρμόδιοι αδιαφόρησαν ή δεν μπόρεσαν να τα επιλύσουν ίσως λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων. Στο επί της οδού Σωκράτους νεοκλασικό κτίριο του Ταμείου Συντάξεως Νομικών με την ωραία μαρμάρινη πρόσοψη και τις μεγαλοπρεπείς εσωτερικές σκάλες, ο μοναδικός ανελκυστήρας του δεν λειτουργεί πλέον των ένδεκα μηνών και οι σκάλες και οι διάδρομοι δεν φωτίζονται επαρκώς ελλείψει λαμπτήρων.

Σημειωτέον ότι το κτίριο επισκέπτονται κυρίως συνταξιούχοι νομικοί κάποιας ηλικίας, που δυσκολεύονται να ανεβούν στα γραφεία των ορόφων από τις σκάλες.

Ελπίζω ότι μια δημοσιοποίηση του προβλήματος μπορεί να προκαλέσει την επίλυσή του.

Λεανδρος Τ. Ρακιντζης, Αρεοπαγίτης ε.τ.