ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Συνταγογράφηση και φαρμακοποιοί

grammata-anagnwstwn--14

Κύριε διευθυντά
Θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω τις απόψεις του καταξιωμένου συγγραφέα και οικονομολόγου κ. Αρίστου Δοξιάδη, στο άρθρο του της Κυριακής 4ης Μαρτίου 2018, όσον αφορά την υψηλή φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα.

Οπως γνωρίζει η ελληνική κοινωνία, ο φαρμακοποιός εκτελεί συνταγές και δεν συμμετέχει στη συνταγογράφηση των φαρμάκων, ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός όσον αφορά τις παρενέργειες των φαρμάκων και τις αλληλεπιδράσεις, και προτείνει λύσεις αυτοθεραπείας κυρίως σε συμπληρώματα διατροφής.

Το φαρμακείο είναι ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας στη διακίνηση του φαρμάκου. Η υψηλή φαρμακευτική δαπάνη της προηγούμενης δεκαετίας οφείλεται στην υπέρμετρη συνταγογράφηση και στις υψηλές τιμές των φαρμάκων.

Σήμερα, οι τιμές των φαρμάκων είναι περίπου 50%-60% χαμηλότερες από το 2011, και μαζί με την καθιέρωση των γενοσήμων έχει μειωθεί πολύ το κόστος της φαρμακευτικής δαπάνης, ανεξάρτητα αν αυξήθηκε η συμμετοχή του ασφαλισμένου. Επί τη ευκαιρία, θα ήθελα να επισημάνω τον επιστημονικό και συμβουλευτικό ρόλο του φαρμακοποιού στο φαρμακείο. Το φαρμακείο είναι ένας σταθμός υγείας και πρώτων βοηθειών.

Γ. Κοντογιωργος, Φαρμακοποιός