ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η απλή λογική στο απόσπασμα ΕΝΦΙΑ

Η απλή λογική στο απόσπασμα ΕΝΦΙΑ

Κύριε διευθυντά
Με αφορμή την επερχόμενη επιβολή του ΕΝΦΙΑ για το φορολογικό έτος 2018, αλλά και την προαναγγελθείσα τροποποίηση των αντικειμενικών αξιών, επιτρέψτε μου να εκφράσω κάποιες απόψεις.

Οπως είναι γνωστό, σήμερα οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων (επί των οποίων επιβάλλεται ο ΕΝΦΙΑ) είναι πολύ μεγαλύτερες από τις πραγματικές. Δηλαδή, αν για παράδειγμα έχουμε ένα ακίνητο πραγματικής (αγοραίας) αξίας 100.000 ευρώ και «αντικειμενικής» αξίας 180.000, ο υπόψη φόρος θα επιβληθεί επί των 180.000 ευρώ. Με τον τρόπο όμως αυτό, ουσιαστικά το ελληνικό(;) Δημόσιο επιβάλλει φόρο για δύο τουλάχιστον ακίνητα. Για ένα ακίνητο αξίας 100.000 ευρώ που υπάρχει και για ένα άλλο (ή περισσότερα) αξίας 80.000 ευρώ που ΔΕΝ υφίσταται (υφίστανται). Δηλαδή, επιβάλλεται φόρος, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά αντικείμενο φόρου. (Με την ευκαιρία, να τονίσω ότι τέσσερα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία για την επιβολή οποιασδήποτε φορολογίας: το αντικείμενο φόρου, ο συντελεστής φόρου, το υποκείμενο φόρου και οι απαλλαγές από τον φόρο.) Επομένως, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για χαράτσι και όχι για φόρο.

Γιωργης Καβαλακης, Αγιος Νικόλαος Κρήτης