ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ηellas, helas και αλίμονο

Κύριε διευθυντά

Ο επιστολογράφος κ. Βασ. Βασιλειάδης (Βαλτιμόρη) προτείνει («Κ» 22 Ιουν. 2018 σ. 12) «Στις επιστολές που προέρχονται από κάθε κράτος, αντί του Greece να γράφεται το όνομα της πατρίδος μας Hellas-Hellada. Το Greece πρέπει να το εμπνεύστηκε κάποιος εχθρός της Ελλάδος». Και όμως, τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά και άνευ εχθρών της Ελλάδος. Κάποτε έγινε πρόταση να χρησιμοποιηθεί το όνομα Hellas, erga omnes (ο όρος είναι της μόδας), όμως σκοντάψαμε στο γαλλικό helas = αλίμονο (λεξικά Divrys και Arnold Mandeson). Αποσύραμε την πρόταση για Hellas, διότι, ακόμη και αν όλοι οι αλληλογραφούντες ήταν γαλλομαθείς – ορθογράφοι και δεν ξεχνούσαν το δεύτερο L, πώς θα αποφεύγαμε την «ομοηχία» Hellas – Helas; Παρά να πέσουμε στη δυστυχία του «αλίμονο», καλό είναι το Greece!

Ιορδανης Β. Παπαδοπουλος Μαθηματικός, νομικός, τ. γυμνασιάρχης