ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Του Αισώπου (βεβαίως) όχι του Θουκυδίδη

grammata-anagnwstwn--7

Κύριε διευθυντά
Σε επιστολή του (3/8) ο κ. Γ. Τρανταλίδης, αγανακτισμένος (και δικαίως) για το νεοελληνικό πολεοδομικό χάος, επικαλείται (ελαφρώς παραλλαγμένη) την αρχαία ρήση, «των οικιών υμών εμπιπραμένων αυτοί άδετε», την οποία και προσγράφει στον Θουκυδίδη. Πρόκειται για λάθος. Η ρήση δεν ανήκει στον μέγα ιστορικό, αλλά σε μύθο του Αισώπου, υπό την επιγραφή «Κοχλίαι». Κατά τον μύθο, ο γιος ενός γεωργού, καθώς έψηνε τα σαλιγκάρια του και τα άκουγε να τσιρίζουν, είπε: «Πανάθλια πλάσματα, τα σπίτια σας καίγονται κι εσείς τραγουδάτε;» Ο μύθος, στο αρχαίο κείμενο, συνοδεύεται από το απαραίτητο επιμύθιο: «Ο μύθος δηλοί, ότι παν το παρά καιρόν δρώμενον επονείδιστον» («ο μύθος διδάσκει ότι οποιοδήποτε πράγμα δεν γίνεται στην ώρα του είναι αξιοκατάκριτο»).

Γεώργιος Α. Χριστοδούλου, Ομότ. καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών