ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Περί καινοτομίας και εξαγωγών

Περί καινοτομίας και εξαγωγών

Κύριε διευθυντά
Η σχέση μεταξύ των εξαγωγών και της καινοτομίας είναι ιδιαίτερα σημαντική στη σημερινή οικονομία της κρίσης για τις επιχειρήσεις και τη χώρα μας. Εξαγωγές και καινοτομία αλληλοεπηρεάζονται, αλλά η επίδραση ειδικότερα της καινοτομίας στις εξαγωγές είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι η επίδραση των εξαγωγών στην καινοτομία. Εδώ και αρκετά χρόνια οι επιχειρήσεις δεν είναι μόνο δεμένες με την εσωτερική αγορά, αλλά ακόμη και μικρές επιχειρήσεις έχουν εξαγωγικές δραστηριότητες. Παράλληλα με αυτήν την ανάπτυξη, όλο και περισσότερες καινοτομίες επικρατούν στην αγορά. Οι επιχειρήσεις πρέπει συνεχώς να εισάγουν στην ξένη αγορά τις τελευταίες τους καινοτομίες για να είναι ανταγωνιστικές. Αυτό δεν είναι σημαντικό μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για το κράτος, αφού οδηγεί σε μια διεθνή ανταγωνιστικότητα με όχημα τη συνεχή αναζήτηση του νέου και καινοτόμου.

Οι ευκαιρίες της αγοράς των επιχειρήσεων και οι αναπτυξιακές ευκαιρίες εξαρτώνται σημαντικά από τη δυναμικότητά τους να παράγουν διαρκώς καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες. Αυτός είναι ο λόγος που η καινοτομία παίζει έναν σημαντικό ρόλο στο χτίσιμο της ανταγωνιστικότητας και στη διαρκή οικονομική ανάπτυξη.

Λέγεται ότι η καινοτομία συμβάλλει κατά 80% στη βελτίωση της παραγωγικότητας στις προηγμένες χώρες και η βελτίωση της παραγωγικότητας συμβάλλει κατά 80% στην ανάπτυξη του συνολικού εθνικού προϊόντος. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αρχίσουν να εξάγουν για πολλούς λόγους, όπως, για παράδειγμα, για να αυξήσουν την ανάπτυξή τους, για να αξιοποιήσουν τεχνολογίες και επιδεξιότητες, για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους ή να βελτιώσουν την απόδοση των επενδύσεών τους.

Οι επιχειρήσεις μπορούν, επίσης, να αρχίσουν να καινοτομούν όπως, για παράδειγμα, για να ανταποκριθούν στις αλλαγές στις προτιμήσεις των πελατών, για να επιτύχουν υψηλή προστιθέμενη αξία ή να διαμορφώσουν διαδικασίες περισσότερο αποτελεσματικές με σκοπό να μειώσουν το κόστος.

Τέλος, σημειώνω ότι η καινοτομία έχει μια θετική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων (όπως άνοιγμα νέων αγορών, παραγωγικότητα, δημιουργία νέων προϊόντων). Επίσης, η διεθνοποίηση ωθεί τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τη δραστηριότητα της καινοτομίας (learning-by-exporting). Οπως, επίσης, όσον αφορά τη συνολική οικονομία του κράτους, έχουμε βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου και οικονομική ανάπτυξη.

Νικολαος Παπαβασιλειου, Ομότιμος καθηγητής Μάρκετινγκ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών