ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Κόκκινα δάνεια, μια άλλη πρόταση

Κόκκινα δάνεια, μια άλλη πρόταση

Κύριε διευθυντά
Διαβάζοντας στην έγκριτη εφημερίδα σας τη μέθοδο που εφαρμόζει ο κύριος μέτοχος της Eurobank για την αντιμετώπιση του φλέγοντος θέματος των κόκκινων δανείων και εφόσον οι άλλες τράπεζές μας αδυνατούν να ενεργήσουν αναλόγως, θέλω να διατυπώσω μερικές απλές σκέψεις που ενδεχομένως να βοηθήσουν την Εθνική, την Alpha και την Πειραιώς, για μερική ή ολική επίλυση του ζητήματος αυτού.

Προτείνω, εν συντομία, τα ακόλουθα:

α) Σύσταση μιας, για κάθε τράπεζα, Ανώνυμης Εταιρείας, με μετοχικό κεφάλαιο π.χ. δύο δισεκατομμυρίων ευρώ και μετοχές του ενός ευρώ.

β) Σκοπός της κάθε εταιρείας η απορρόφηση και διαχείριση των κόκκινων δανείων της αντίστοιχης τράπεζας.

γ) Κάλυψη εν συνόλω του μετοχικού κεφαλαίου με χορηγίες των ιδρυμάτων Ωνάση, Νιάρχου, Λάτση, ενεργώντας εν προκειμένω αυτά τα ιδρύματα ως «Εθνικοί Ευεργέτες». Είμαι Ηπειρώτης και γνωρίζω την έννοια των δύο αυτών λέξεων σε βάθος.

δ) Στελέχωση της κάθε εταιρείας με απόσπαση πεπειραμένου προσωπικού από τις Διευθύνσεις Ακίνητης Περιουσίας κάθε τράπεζας.

ε) Αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας των εταιρειών, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κάθε εταιρείας κατά π.χ. ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ποσό που θα κληθεί να καλύψει ο ελληνικός λαός.

Πιστεύω πως τα ιδρύματα – «Εθνικοί Ευεργέτες» θα ανταποκριθούν θετικά και ο ελληνικός λαός θα αγκαλιάσει με το υστέρημά του την περίπτωση, διαθέτοντας ένα, πέντε, δέκα ή εκατό κ.λπ. ευρώ για την αγορά ανάλογων μετοχών.

Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η ενδυνάμωση του τραπεζικού συστήματος, που θα τονώσει την επιχειρηματικότητα και θα βοηθήσει στην ταχύρρυθμη ανάπτυξη.

Βασίμως τεκμαίρεται ότι οι εν λόγω εταιρείες θα κινηθούν γρήγορα στην κερδοφόρα ζώνη και οι μετοχές τους στο Χρηματιστήριο θα έχουν πορεία ανοδική.

Ελπίζω, οι απλές αυτές σκέψεις να μελετηθούν, να συμπληρωθούν και να βοηθήσουν στην επίλυση του πολύ μεγάλου αυτού θέματος, που απασχολεί τη χώρα.

Θεοδωρος Κωτσιος, Συνταξιούχος, της Αγροτικής Τράπεζας