ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ελεύθερο Παρίσι, Αύγουστος 1944

Ελεύθερο Παρίσι, Αύγουστος 1944

Kύριε διευθυντά
Σε δημοσιευθείσα επιστολή μου («Κ», 04-05-2019, σελ. 8), με τον τίτλο «Η πορεία του Ντε Γκωλ προς τη Νοτρ Νταμ», εμφιλοχώρησε, από αβλεψία κατά την αντιγραφή του αποσταλέντος κειμένου, λάθος ως προς την ακριβή ημερομηνία του ιστορικού αυτού γεγονότος. Ετσι ανεγράφη, αντί του ορθού «26 Αυγούστου 1944», το εσφαλμένο «26 Απριλίου» του αυτού έτους.

Ομως, και παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια του κειμένου αναφέρεται, και μάλιστα δύο φορές, ο Αύγουστος του 1944 ως ο χρόνος απελευθέρωσης των Παρισίων, δεν αναιρείται η ανάγκη της επιβαλλόμενης διόρθωσης.

Ιωάννης Κ. Θεοδωρόπουλος, Δικηγόρος