ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Πραξικόπημα και λεξικά

Πραξικόπημα και λεξικά

Κύριε διευθυντά
Ο κ. Τάκης Θεοδωρόπουλος, στο φύλλο της Κυριακής 5 Μαΐου, ανασύρει το λήμμα «πραξικόπημα» από το Λεξικό Δημητράκου, «αιφνιδιαστική πολιτική ή στρατιωτική ενέργεια των κυβερνώντων την χώραν παραβιάζουσαν τον καταστατικόν χάρτην και περιορίζουσα τας ελευθερίας του λαού», για να δείξει πως ο συντάκτης του, πιθανώς, είχε λάβει υπόψη του την 4η Αυγούστου του Μεταξά. Αυτό είναι γραμμένο στο λεξικό που εκδίδεται το 1955. Αξίζει, όμως, να αναφέρουμε πως πολύ γρήγορα, το 1955, στην επίτομη εκδοχή του λεξικού βλέπουμε να απουσιάζει το «των κυβερνώντων την χώραν». Μια εξόχως πρακτική θεώρηση του λήμματος βρίσκουμε στο Πάπυρος-Λαρούς: «ενώ η επανάστασις προέρχεται εκ των κάτω (εκ του λαού) και δημιουργεί δίκαιον, το πραξικόπημα προέρχεται εκ των άνω και αποσκοπεί εις κατάλυσιν των δημοκρατικών ελευθεριών και εξυπηρέτησιν σκοτεινών συμφερόντων ή ατομικών φιλοδοξιών».

Ηλιοπουλος Επαμεινωνδας, Φαρμακοποιός, Αθήνα