ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Εννέα Ελληνίδες «ας έθρεψεν ο Ελικών»

Εννέα Ελληνίδες «ας έθρεψεν ο Ελικών»

Κύριε διευθυντά
Το βρήκα ξεφυλλίζοντας την Τεργεσταία εφημερίδα ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ. Είναι ένα επίγραμμα Ελληνος Θεσσαλονικέως των χρόνων του πρώτου Ρωμαίου αυτοκράτορος, αφιερωμένο στις εννέα Ελληνίδες μούσες, που κατονομάζει, «ας έθρεψεν ο Ελικών».

Δεν εγνώριζα την ύπαρξη του επιγράμματος. Ισως οι φιλολογούντες επιστολογράφοι της «Κ» να έχουν περισσότερες πληροφορίες. Πάντως, έστω και ως κατ’ εξαίρεση, βρίσκω να έχει μια θέση στις στήλες της «Κ».

Μόνο θα παρακαλούσα, αν είναι εφικτό, να τηρηθεί η δομή του επιγράμματος.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 2/14 Ιουλίου 1899
«Επίγραμμά τι του Αντιπάτρου Θεσσαλονικέως, ακμάσαντος επί Αυγούστου, κατονομάζει ως εξής πάσας τας θεογλώσσους, ως λέγει, ελληνίδας γυναίκας, ας έθρεψεν ο Ελικών.
Πράξιλαν, Μοιρώ, Ανύτης στόμα, θήλυν Ομηρον
Λεσβιάδων Σαπφώ κόσμον ευπλοκάμων
Ηρινναν, Τελέσιλλαν, Αγκαλέα, και σε, Κόριννα,
Θαύριν Αθηναίης ασπίδα μελψαμένα,
Νοσσίδα θηλύγλωσσον, ιδέ γλυκυαχέα Μύρτιν,
Πάσας αεννάων εργάτιδας σελίδων.
Εννέα μεν μούσας μέγας Ουρανός, εννέα δ’ αυτάς
Γαία τέκεν, θνητοίς άφθιτον ευφροσύνην.

Εκ των εννέα τούτων Μουσών, ων τας πλείστας ουδόλως ή ατελώς γινώσκομεν, ουδεμία βεβαίως είναι αξία να παραβληθή προς την αντιπρόσωπον της Αιολικής ποιήσεως».

Aναστάσιος Βυζάντιος και για την αντιγραφή Αντωνιος Ν. Βενετης, Μοναστηράκι Δωρίδος