ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η κατάληψη Νομικής και περί ΕΚΟΦ

Η κατάληψη Νομικής και περί ΕΚΟΦ

Κύριε διευθυντά
Στο κυριακάτικο φύλλο της 21ης Ιουλίου, στη σελίδα 30, γίνεται ιστορική αναδρομή για τα γεγονότα της κατάληψης της Νομικής Σχολής και των αγώνων των φοιτητών εναντίον της χούντας. Μια πολύ ωραία ανασκόπηση των γεγονότων από τον καθηγητή κ. Δημήτρη Π. Σωτηρόπουλο. Ομως, θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση-διόρθωση σε κάτι που αναφέρει ο κ. καθηγητής σχετικά με τις φοιτητικές παρατάξεις. Συγκεκριμένα σημειώνει ότι «το 1972-73 οι ριζοσπαστικοποιημένοι φοιτητές έρχονταν σε σύγκρουση με μέλη της εθνικιστικής ΕΚΟΦ».  Αυτό δεν ευσταθεί, καθώς τότε η ΕΚΟΦ δεν υπήρχε.

Η ΕΚΟΦ ήταν η νεολαία που εξέφραζε στα πανεπιστήμια (με την ορολογία της εποχής) τους εθνικόφρονες φοιτητές απέναντι στους αριστερούς φοιτητές την περίοδο 1960 έως 1967, οπότε και διαλύθηκε από τον καταναγκαστικό νόμο της χούντας περί σωματείων. Κάποια στελέχη της ήταν όντως φίλα προσκείμενα στο καθεστώς της χούντας, ενώ άλλα ήταν εναντίον. Οσον αφορά τη σύγκρουση που αναφέρει ο κ. καθηγητής, ίσως να ήταν πιο σωστό να αναφέρονταν ως οι φοιτητές που αποτελούσαν τα χουντικά σωματεία.

Μιχαηλ Β. Πλακογιαννης, Αλιμος