ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ολυμπος και μέτρα προστασίας ορειβατών

Ολυμπος και μέτρα προστασίας ορειβατών

Κύριε διευθυντά
Λαμβάνοντας αφορμή από το εξαιρετικό άρθρο του έγκριτου δημοσιογράφου σας Γιάννη Παπαδόπουλου, στην «Καθημερινή» της 04.08.2019, το οποίο αναφέρεται στο πρόσφατο (29.07.19) μοιραίο για έναν εξηντάχρονο δυστύχημα στο «Λούκι» Ολύμπου, καθώς και σε παλαιότερα παρόμοια οδυνηρά περιστατικά στο ίδιο βουνό, και επιθυμώντας να εισφέρω στη συζήτηση περί των ληπτέων μέτρων αποτροπής των ατυχημάτων, ειδικά στο επικίνδυνο βραχοτόπι «Λούκι», το οποίο, με τα περίπου 250 μέτρα του, σε οδηγεί στην κορυφή του Ολύμπου Μύτικα (ύψους 2.918 μ.), έχω να προτείνω τα εξής, ενόψει του ότι ο Μύτικας κατέστη παγκόσμιο προσκύνημα και ανεβαίνει σ’ αυτόν καθημερινά, το καλοκαίρι, μεγάλος αριθμός ατόμων, ορειβατών και μη, αγνοώντας ή αψηφώντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η ανάβαση. Να οριστεί επιτροπή ειδικών (γεωλόγος, πολιτικός μηχανικός, αξιωματικός Πυροσβεστικής, έμπειρος ορειβάτης / αναρριχητής ή και άλλοι) από αρμόδιο φορέα (π.χ. διαχειριστής δρυμού Ολύμπου, ορειβατικής ομοσπονδίας κ.ά.), η οποία θα εξετάσει τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν στο συγκεκριμένο σημείο και να εισηγ ηθεί σχετικά, αρμοδίως. Μερικά από τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι και τα εξής, κατά την άποψή μου:

α) Απομάκρυνση αποσαθρωμένων ασταθών πετρωμάτων, τουλάχιστον κατ’ έτος.

β) Εγκατάσταση συρματόσχοινου, εφόσον είναι τεχνικά δυνατό και δεν αντεδείκνυται για άλλο λόγο.

γ) Τοποθέτηση δύο πληροφοριακών πινακίδων, σε περισσότερες γλώσσες, με τις οποίες θα επισημαίνονται η κατεύθυνση, οι κίνδυνοι και οι απαγορεύσεις (υποχρεωτικό κράνος, κατάλληλα υποδήματα, ανάβαση – κατάβαση όχι συγχρόνως, μη προσπελασιμότητα λόγω ολισθηρότητας).

δ) Υπαρξη, επιτόπου, ειδικών οργάνων, τα οποία θα διευκολύνουν την τήρηση των προαναφερομένων (πάντως, επιθυμητό θα ήταν να υπάρχει συνοδεία οδηγών βουνού).

ε) Εκσκαφή – διεύρυνση, έστω μικρή, διερχόμενου εκεί μονοπατιού, για την ασφαλέστερη διέλευση, από τη μία άκρη στην άλλη, των περίφημων «ζωναριών».

στ) Επιθεώρηση των μέτρων μετά κάθε χειμώνα, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (καταιγίδες, άνεμος, κατολισθήσεις, χιονοστιβάδες κ.λπ.).

Τέλος, σαν επιμύθιο, ας τονιστεί ότι τα βουνά δίνουν ζωή, δεν πρέπει να παίρνουν ζωές.

Αποστολος Σαμψωνης, Κατερίνη