ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Και γιατί όχι μετάθεση των Πανελλαδικών;

Και γιατί όχι μετάθεση των Πανελλαδικών;

Κύριε διευθυντά
Εχω τη γνώμη πως σήμερα, κιόλας, το υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να αποφασίσει και να ανακοινώσει τη μετάθεση των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την 4η Σεπτεμβρίου 2020.
Αυτή η απόφαση κρίνεται αναγκαία για τους εξής λόγους:

Θα ηρεμήσει τους υποψηφίους από το άγχος της ολοκληρωμένης προετοιμασίας. Θα δοθεί ο χρόνος για ευχερέστερη προετοιμασία είτε ατομική είτε σχολική είτε φροντιστηριακή. Ακόμη καλύπτεται και το ενδεχόμενο παράτασης του διδακτικού έτους μέχρι τέλος Ιουνίου. Θα έχει αποσαφηνιστεί το τοπίο με την πορεία της λοίμωξης, θα μπορούν υγιείς οι μαθητές να αποδώσουν στις εξετάσεις, οι επιτροπές, επιτηρητές και βαθμολογητές χωρίς φόβο να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.

Η πρόταση μπορεί να συνδεθεί και με τις ίσες ευκαιρίες των εξεταζομένων, που ενδέχεται τον Ιούνιο μερικοί μαθητές να έχουν γονείς που υπήρξαν φορείς του ιού και υπέστησαν τη δοκιμασία τους.

Τόσα χρόνια πριν οι εισαγωγικές γίνονταν τον Σεπτέμβριο. Δεν χάνεται τίποτα αν για ένα έτος συμβεί το ίδιο και φέτος.

Εν ανάγκη μπορεί να μειωθούν κατά ένα τουλάχιστον τα μαθήματα ανά κατεύθυνση.

Δεν πρέπει να σέρνεται η αγωνία μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών για αρκετούς μήνες. Προλαμβάνω και προστατεύω τόσο την πνευματική όσο και τη σωματική υγεία, είναι το μήνυμα της πρότασης.

Μιχαλης Μποτσαρης, Φιλόλογος, συνταξιούχος