ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Φορολοταρία και περί τυχερών

Φορολοταρία και περί τυχερών

Κύριε διευθυντά
Θεωρώ ότι η προπο-λαχειακή μορφή της φορολοταρίας (όπου δεν κερδίζει σχεδόν ποτέ κανείς) με την κλήρωση κάθε μήνα 1.000 τυχερών με 1.000 ευρώ για τον καθένα, σε καμία περίπτωση δεν είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Εκείνο που αναμενόταν ήταν να τονωθεί η χρήση της κάρτας, όχι δηλαδή η πληρωμή με μετρητά.

Αντί της ανωτέρω μορφής, θα μπορούσαν να κληρώνονται κάθε μήνα 20.000 τυχεροί με 50 ευρώ για τον καθένα. Ετσι θα πολλαπλασιαστούν οι τυχεροί και η πιθανότητα να κερδίσει κάποιος από τον κύκλο των γνωστών ανθρώπων του καθενός μας θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει παρακίνηση για τη χρήση της κάρτας. Αλλωστε, στις μέρες μας δεν είναι ευκαταφρόνητο το ποσό των 50 ευρώ – καλύπτονται τα έξοδα μιας εβδομάδας στην αγορά.

Εχει τονιστεί ότι ο καλύτερος τρόπος καταπολέμησης της φοροδιαφυγής είναι το «πλαστικό χρήμα», όχι η πληρωμή με μετρητά. Μακάρι όλοι οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί του Δημοσίου να πληρώνονταν μόνο με πλαστικό χρήμα, όχι με μετρητά (έστω πειραματικά σε ποσοστό 80% των αποδοχών τους). Θα προέκυπτε οικονομικό θαύμα στην είσπραξη φόρων.

Γενικότερα, κατά την άποψή μου πάντα, παρά τα κάποια βήματα των κυβερνήσεων, υπάρχει κάποια «δειλία» –έναντι ποίων;– στην τόνωση της χρήσης της κάρτας. Δεν δόθηκαν, δηλαδή, εκείνα τα κίνητρα ώθησης της χρήσης του πλαστικού χρήματος (π.χ., όσο μεγαλύτερο το ποσό πληρωμής με κάρτα τόσο μεγαλύτερη φορολογική ελάφρυνση, με αυξημένες τις περιπτώσεις επιστροφής ποσών, μπόνους στις αγορές κ.λπ.) με τελικό σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Τέλος, σημειώνω ότι με τις επιχειρούμενες μεταβολές σε καινούργιο νομοσχέδιο, όπου συνεχίζεται η προπο-λαχειακή μορφή, δεν θα επιτευχθεί η τόνωση της χρήσης πλαστικού χρήματος.

Θανάσης Θανος, Τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ