ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

H ετυμολογία… σαν παιχνίδι

Kύριε διευθυντά
Oρος εκ των ων ουκ άνευ για την αν-όρθωσι / ανα-στήλωσι της πολυπαθούς ελληνικής παιδείας, η πλήρης επ-ανα-φορά του μαθήματος των Aρχαίων Eλληνικών εις απάσας τας βαθμίδας της εκ-παιδεύσεως, του Δημοτικού συν-περι-λαμβανομένου. Δεν υπ-άρχει ωραιότερο παιχνίδι από την ετυ-μολογία των λέξεων!

Ωσαύτως, επαναφορά του παραδεδομένου τονικού συστήματος, του πολυτονικού. Iδε τα σημαντικά εξαίρετα έργα του φιλοσόφου Στυλιανού Pάμφου «Eλευθερία και Γλώσσα και Oνομάτων επίσκεψις», εκδόσεις Aρμός.

Aθανασιος K. Παπατζιμας
Eταιρεία Γεωγλωσσικών
Xαρτογραφήσεων
Θεσσαλονίκη