ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι δυσδιάκριτες δημόσιες πινακίδες

Κύριε διευθυντά
Από μια πρόσφατη εκδρομή στη Δυτική Πελοπόννησο η διαδρομή Πάτρας προς Αρχαία Ολυμπία κ.λπ. είναι μια απερίγραπτη ομορφιά της φύσεως. Με πόση χαρά αντίκρισα τις απέραντες αμμουδιές, την καταπράσινη γη, τα κατάφορτα ελαιόδεντρα από τον πολύτιμο καρπό τους και το άνετο οδικό δίκτυο. Αλλά και με πόση θλίψη και απογοήτευση αντίκρισα πολλές σύγχρονες δημόσιες πινακίδες προς ενημέρωση και ακριβή καθοδήγηση των οδηγών αυτοκινήτων κ.λπ. που είναι δυσδιάκριτες από την άτακτη ανάπτυξη των κλάδων των δένδρων. Ακόμη, και είναι φαινόμενο πανελλήνιο, από την ανύψωση των επιφανειών των πεζοδρομίων των πόλεων που οι πλάκες των έχουν επικινδύνως ανυψωθεί από την ανάπτυξη των ριζών των δένδρων, που αναπόφευκτα θα έχουμε ατυχήματα των ανυποπτων διαβατών. Αρμόδιοι και υπεύθυνοι υπάρχουν και είναι δυνατόν αυτές οι απαράδεκτες καταστάσεις που κρίνονται δυσμενέστατα και ζημιώνουν και τον τόπο μας και τον τουρισμό μας να μην έχουν περιέλθει στην αντίληψή των; Είναι εύλογο να πιστεύω ότι οι αρμόδιοι αναντιρρήτως και ταχέως θα ενεργήσουν διά το καλόν όλων μας.

Ιωαννης Κ. Μεγαλογιαννης – Συνταξιούχος διευθυντής ΙΚΑ, Αθήνα