ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η εποπτεία θα είναι μακράς διαρκείας…

Κύριε διευθυντά
Επειδή αναπαράγεται πάλι το αφήγημα της μετά τα μνημόνια αναζήτησης του επίγειου παραδείσου, αισθάνομαι την ανάγκη να επισημάνω ότι κατ’ άρθρο 14 του Κανονισμού 472/2013 «για την ενίσχυση της οικονομικής εποπτείας των κρατών-μελών στη Ζώνη του Ευρώ», ψηφισθέντος ομόφωνα (δηλαδή και με την ψήφο της Ελλάδος), «τα κράτη-μέλη παραμένουν υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα εφ’ όσον δεν εξοφληθεί το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει ληφθεί από ένα ή περισσότερα κράτη…». Αυτά, για να ξέρουμε τι μας περιμένει.

Γρηγοριος-Ευαγγελος Καλαβρος
Ομότιμος καθηγητής του Δικαίου της Ε.Ε.