ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η ΕΛ.ΑΣ., ο υπουργός, η βία και οι ευθύνες

Κύριε διευθυντά
Οι συνδικαλιστές της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) ομοθύμως καταλογίζουν τις ευθύνες, για όσα ιλαροτραγικά συμβαίνουν και λέγονται, στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου τους και αιτιολογούν τα πάντα με τις εντολές της. Η εξήγηση είναι μονόπλευρα ελλιπής. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2800/2000, που διέπει την ΕΛ.ΑΣ., «αποστολή της είναι η εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών…», εντούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ίδιου νόμου, έργο του αρχηγείου συνίσταται «…στη μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του σώματος, στα πλαίσια της πολιτικής του υπουργείου Δημόσιας Τάξης». Ακόμα, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ίδιου νόμου, «Ο αρχηγός… ασκεί τη διοίκηση του σώματος και είναι υπεύθυνος έναντι του υπουργού… για την άσκηση των καθηκόντων του». Συνεπώς ο μεν υπουργός μπορεί όντως να επεμβαίνει στο έργο της ΕΛ.ΑΣ. «στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής», αλλά μόνον όσο η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. προτάσσει και αυτή το πολιτικό αυτό πλαίσιο της αποστολής της, που είναι η εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών.

Κ. Γ. Μπονιφατσης