ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ψάχνοντας για λέξεις ελληνικές σε επιγραφές

Ψάχνοντας για λέξεις ελληνικές σε επιγραφές

Κύριε διευθυντά
Στο νεοκλασικό μέγαρο (πλατεία Ομονοίας 11 και Πανεπιστημίου), πρώην υποκατάστημα Εθνικής Τράπεζας, άνοιξε πρόσφατα πολυκατάστημα λιανικής πώλησης, με τον ακατάληπτο τίτλο: flying tiger. Copenhagen, που περιβάλλει διαδοχικά και τις δύο όψεις του οικοδομήματος, ενώ, σ’ ένα άλλο σημείο της πρόσοψης διαβάζουμε: every day magic! Στην άλλη γωνία του οικοδομήματος (Πανεπιστημίου και Πατησίων) ένα τεράστιο πανό, διαφημίζει με πηχυαίους τίτλους: Galerie de Beauté. Coming soon… Λίγα μέτρα ανατολικότερα, στο κτίριο, στη συμβολή των οδών Αιόλου 98 και Σταδίου, μας αιφνιδιάζει ένας άλλος εξίσου δυσνόητος και δυσεξήγητος τίτλος, με κεφαλαία γράμματα: We are Jennyfer. Jennyfer Out let. Παράλληλα, σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας, μια αλυσίδα καταστημάτων τιτλοφορούνται με τον ακατανόητο τίτλο: any time… markets(!).

Η απαράδεκτη αυτή χρήση των ξενόγλωσσων επιγραφών, η οποία, δίκην πλημμυρίδας, έχει προσλάβει απειλητικές διαστάσεις, σε πανελλήνια κλίμακα, είναι άκρως επικίνδυνη για τη γλωσσική μας ταυτότητα.

Εύλογα διερωτάται κανείς τι εξυπηρετούν οι, προφανώς λόγω εντυπωσιασμού και ξενομανίας, ετερόγλωσσοι όροι, ενίοτε ακατανόητοι από το ευρύτερο κοινό, που δεν είναι, άλλωστε, υποχρεωμένο να γνωρίζει την αγγλική γλώσσα, την οποία, δυστυχώς, παλαιότερα η υπουργός Παιδείας είχε προτείνει να καθιερωθεί ως επίσημη δεύτερη γλώσσα(!).  Εξάλλου, η χρήση ξενόγλωσσων επιγραφών αντίκειται στην ελληνική νομοθεσία, παλαιότερα του Εμπορικού Δικαίου, και νυν στην ισχύουσα νομολογία (Νόμος 2946/2001 – ΦΕΚ Α΄ 224), που ρητώς ορίζει στο άρθρο β. «Οι επιγραφές με τις οποίες προσδιορίζονται η θέση, η διεύθυνση, η ιδιότητα ή η επωνυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας, ενώσεως φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου γράφονται υποχρεωτικώς στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα με μικρότερα στοιχεία».

Για τις παραβάσεις των σχετικών διατάξεων προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις, εν πολλοίς ανεκτέλεστες.

Συνεπώς, η Πολιτεία, με τους αρμόδιους φορείς, οφείλει να ασχοληθεί προσηκόντως με το μείζον αυτό θέμα, γιατί ουδεμία δικαιολογία ευσταθεί για την ανοχή των αποκλειστικά ξενόγλωσσων επιγραφών. Αυτή η ανεκτικότητα της δουλοπρεπούς παρανομίας προσβάλλει βάναυσα τη γλωσσική μας υπόσταση, δίνοντας, παράλληλα, αφορμή και στους ξένους επισκέπτες για ειρωνικά σχόλια, σε βάρος της χώρας μας, που απαξιώνει την επίσημη γλώσσα της.

Αναστασιος Αγγ. Στεφος, δ. φ. Επίτιμος σχολικός σύμβουλος, ειδικός γραμματέας της ΠΕΦ