ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Απλά μαθήματα κρατικής οικονομίας

Απλά μαθήματα κρατικής οικονομίας

Κύριε διευθυντά
Εχει, νομίζω, ενδιαφέρον να δούμε τι κάνουν άλλες χώρες, όταν θέλουν να «συμμαζέψουν» τα οικονομικά τους. Θα παρατηρήσουμε τότε, ότι η πρόεδρος της Κροατίας, Κολίντα Γκραμπάρ, πούλησε το προεδρικό αεροπλάνο και ταξιδεύει με το αεροπλάνο «της γραμμής» στην οικονομική θέση, πούλησε 35 αυτοκίνητα πολυτελείας των υπουργών της και έστειλε τα χρήματα στο δημόσιο ταμείο, μείωσε τον μισθό του πρωθυπουργού και των υπουργών στο μισό, και μείωσε τους μισθούς των πρεσβευτών και των προξένων στο 60% των αποδοχών τους. Αυτά, εκτός των άλλων προσπαθειών της για περιορισμό των δημοσίων εξόδων και για την επίτευξη ισορροπιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μέσα στην προσπάθεια ενέταξε και το ταξίδι της στη Ρωσία, για την παρακολούθηση του Μουντιάλ, το οποίον θεώρησε ως ιδιωτικό και πλήρωσε όλα τα έξοδα διαμονής της ως προσωπικά της.

Θ. Γ. Βουδικλαρης, Πολιτικός Μηχανικός