ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Από το προλαμβάνειν έως το επανορθώνειν

Από το προλαμβάνειν έως το επανορθώνειν

Κύριε διευθυντά
Ευχαριστώ θερμώς διά την προσφάτως δημοσιευθείσα επιστολή μου με την οποία περιέγραφα πώς ο συνταξιούχος πολιτικός μηχανικός Ξενοφών Σφακιανάκης είχε ερευνήσει, επισημάνει και προειδοποιήσει κάθε αρμόδιο παράγοντα διά την σοβαράν κατολίσθησιν ασφαλτικού τάπητος εις το τέρμα της οδού Αδάμων περιοχής Βαρυμπόπης (δημοσιευθείσαν επιστολήν του την 17-6-2017). Ανεξαιρέτως άπαντες εκώφευσαν.

Ο πρόσφατος κυκλώνας «Ξενοφών» εδικαίωσε απολύτως δυστυχώς τας επισημάνσεις αυτάς. Το επίμαχον σημείον της οδού αυτής υπέστη καθολικήν καθίζησιν. Η οδός εδιχάσθη και επί του παρόντος αχρηστεύθηκε. Ευτυχώς, μεν, άνευ αθώων ανθρωπίνων απωλειών, αλλά, δυστυχώς, με την διαπιστωθείσαν αδιαφορίαν και περιφρόνησιν των υπευθύνων προς την ηχηράν ειδοποίησιν και παράκλησιν εκ μέρους των πλέον ειδικών επιστημόνων. Αρμόδιοι και υπεύθυνοι υπάρχουν. Ας μετανοήσουν εμπράκτως διά την ιστορικήν αυτήν συμπεριφοράν των και ας επανορθώσουν ευσυνειδήτως με την υπενθύμισιν ότι προτιμώτερον το προλαμβάνειν παρά το επανορθώνειν.

Ιωάννης Κ. Μεγαλογιάννης, Συντ. διευθυντής ΙΚΑ