ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η ψήφος ναυτικών και οι πλοίαρχοι

Η ψήφος ναυτικών και οι πλοίαρχοι

Κύριε διευθυντά
Με την ιστορική και ναυτιλιακή μας παράδοση η ψήφος των ναυτικών μας πρέπει να είναι θέμα αρχής. Οι πλοίαρχοί μας είναι σαφώς κατάλληλοι αξιωματούχοι για την εκτέλεση της όλης διαδικασίας στο πλoίο.

Η ελληνική εμπορική ναυτιλία είναι σήμερα πρώτη στον κόσμο με 5.400 πλοία 420.000.000 τόνων dwtweight. Δυστυχώς, Ελληνες επί των πλοίων μας είναι σήμερα μόνον 15.000, ενώ το 1950 ήσαν 140.000 ναυτικοί με 1.000 πλοία, με μικρό σχετικώς οικονομικό όφελος, σοβαρό όμως κίνδυνο για τη μελλοντική στελέχωση της ναυτιλίας μας στα εφοπλιστικά γραφεία, νηογνώμονες, ασφάλειες, προμήθειες, υπουργεία και βεβαίως πολεμικό ναυτικό. Χρειάζεται επειγόντως πρόοδος στην εξέλιξη των σχολών μας, άξιων της ναυτοσύνης μας, και προς ενθάρρυνση των νέων μας για μια ναυτική σταδιοδρομία. Θα λυθεί έτσι και το πρόβλημα της ανεργίας μας προς όφελος της πατρίδος.

Δημήτριος Γ. Καπαϊτζής, Ναυπηγός Μηχανολόγος