ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Παρέμβαση δαίμονος στη γραφή αριθμών

Παρέμβαση δαίμονος στη γραφή αριθμών

Κύριε διευθυντά
Σε επιστολή μου (6/6/2019) σχετικά με τη χρήση κομμάτων και τελειών στην αναγραφή αριθμών, ο δαίμων εσφαλμένα προσαρμόστηκε στη διεθνή γραφή των αριθμών.

Η ορθή επανάληψη της εσφαλμένως αναγραφείσης φράσης είναι η εξής: Η google στη μετάφραση της φράσης «ο σωστός αριθμός είναι 1, 512» στα αγγλικά δίνει «the correct number is 1, 512» (εδώ εσφαλμένα γράφτηκε στη δημοσιευθείσα επιστολή μου 1. 512) και αντιστοίχως στην αντίστροφη μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά.

Δηλαδή, η ελληνική φράση αναφέρει ως σωστό αριθμό το ένα και μισό περίπου και στην αγγλική φράση ο αριθμός έγινε χίλια πεντακόσια δώδεκα! Δηλαδή, και ο δαίμων συνηγορεί στην υιοθέτηση της διεθνούς γραφής των αριθμών, αφού και αυτός… μπερδεύτηκε!

Μαρια Γκουμα, Π. Φάληρο