ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Πόλεμος, ειρήνη και… περί φύλων

Πόλεμος, ειρήνη και… περί φύλων

Κύριε διευθυντά
Οι πόλεμοι ανά τους αιώνες διεξάγονταν (και διεξάγονται) μεταξύ ανδρών. Φαίνεται, ως εκ τούτου, λογικό η λέξη πόλεμος να είναι αρσενικού γένους (ελληνικά: πόλεμος, γερμανικά: Krieg) ή το πολύ, ουδετέρου γένους (λατινικά: Bellum). Στη λατινική γλώσσα η λέξη ειρήνη (Pax) είναι θηλυκού γένους. Παρά ταύτα, στις λατινογενείς γλώσσες η λέξη πόλεμος είναι θηλυκού γένους (ιταλικά, ισπανικά: Guerra, γαλλικά: Guerre), όπως θηλυκού γένους είναι και η λέξη ειρήνη (ιταλικά: Pace, γαλλικά: Paix, ισπανικά: Paz).

Ηχεί περίεργο το γεγονός ότι στις λατινογενείς γλώσσες οι λέξεις πόλεμος και ειρήνη είναι αμφότερες θηλυκού γένους. Δεν κατανοώ, επίσης, πώς στη γερμανική γλώσσα οι λέξεις πόλεμος (Krieg) και ειρήνη (Frieden) είναι αρσενικού γένους. Τελικώς, αυτό που φαίνεται ως κάτι «παρά φύσιν» συμβαίνει στη ρωσική γλώσσα: Η λέξη πόλεμος (Βοηνά) είναι θηλυκού γένους και η λέξη ειρήνη (Μηρ) είναι αρσενικού γένους! Αντανακλούν οι ανωτέρω «παραδοξότητες» στην ψυχοσύνθεση των αντιστοίχων λαών;

Γεωργιος Τολης, Καρδιοχειρουργός