ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η ψήφος ομογενών, μητροπόλεις, αποικίες

Η ψήφος ομογενών, μητροπόλεις, αποικίες

Κύριε διευθυντά
Ανατρέχοντας εις τα ιστορικά γεγονότα, διακρίνουμε με μεγάλη σαφήνεια ότι πάντα, από αρχαιοτάτων χρόνων, υπήρξαν στενές και αγαστές οι σχέσες μεταξύ μητροπόλεων και αποικιών. Δεν νοούνταν μητρόπολη να μη συνεργαζόταν σε όλους τους τομείς με την αποικία της εις την Αρχαία Ελλάδα. Ητο σχέση μητέρας και θυγατέρας. Ολες δε τις σοβαρές και κρίσιμες αποφάσεις τις συναποφάσιζαν. Το ίδιο βλέπουμε όμως διαχρονικά και σε όλες τις φάσεις του ελληνικού έθνους, να υπάρχει συνεργασία μεταξύ του κύριου κορμού του ελληνισμού με τις διεσπαρμένες παροικίες όπου αυτές υπήρχαν και ανθούσαν.

Βλέπουμε ότι κατ’ επανάληψιν σε αυτές τις παροικίες προσέτρεχαν οι Ελληνες κυβερνήτες για οικονομική βοήθεια και συμβουλές πριν πάρουν τις μεγάλες αποφάσεις που αφορούσαν το ελληνικό έθνος. Είναι γνωστό ότι εκεί, στις παροικίες του εξωτερικού, πρωτοεμφανίστηκε η «Φιλική Εταιρεία» που τόσο συνέβαλε εις την Επανάσταση του 1821, το «Ελληνόγλωσσον Ξενοδοχείο» στο Παρίσι και ο «Φιλελληνισμός γενικότερα κ.λπ. Και εκεί έτρεξε ο μεγάλος Ελληνας πολιτικός Ελευθέριος Βενιζέλος, πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια, τη Σμύρνη για βοήθεια, πριν αρχίσει τον μεγάλο απελευθερωτικό αγώνα, για τη δημιουργία της Ελλάδος των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Ακόμη και σήμερα τρέχει η πολιτική ηγεσία για βοήθεια στους επιφανείς Ελληνες του εξωτερικού, AHEPANS, γερουσιαστάς και άλλους, όταν χρειάζεται την πολύτιμη βοήθειά τους. Επίσης, εκεί στις παροικίες του εξωτερικού έζησαν και ζουν πολλοί πνευματικοί άνθρωποι της χώρας (Κοραής, Σολωμός, Καβάφης, Κάλβος κ.ά.).

Αλλά και σήμερα πολλοί επιστήμονες διαπρέπουν στην αλλοδαπή.Γι’ αυτό θεωρώ αδιανόητο σήμερα, για λόγους μικροπολιτικούς ή και γραφειοκρατικούς, από τους Ελληνες πολιτικούς να μη δίνουν στον απόδημο ελληνισμό το δικαίωμα συμμετοχής στα πεπραγμένα της χώρας μας που τόσο διακαώς το θέλουν και τόσο απαραίτητο είναι για τη χώρα μας. Θεωρώ λοιπόν αναγκαίο και άμεσης προτεραιότητας να υλοποιηθεί η εξαγγελία της κυβέρνησης για ψήφο στους Ελληνες ομογενείς.

Είμαι σίγουρος ότι με την ψήφο τους και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά θα μεταφέρουν τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους στη χώρα μας, που τόσο τις έχει ανάγκη. Θα βοηθήσουν τα μέγιστα για την ποιοτική και ουσιαστική αναβάθμιση, αφού είναι γνωστό ότι διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά.

Θα φέρουν και θα ενσωματώσουν νέα συστήματα τεχνολογίας και διοίκησης που υπάρχουν στις χώρες που ζουν και εργάζονται. Ετσι θα συμβάλουν στη βελτίωση των δομών και της λειτουργίας του κράτους σε νέες σύγχρονες βάσεις. Επιπλέον,  πολλοί εξ αυτών έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια και έτσι θα βοηθήσουν στον επενδυτικό τομέα, αφού βέβαια βελτιωθεί η εδώ υπάρχουσα γραφειοκρατία, μειωθεί η υψηλή φορολογία και φυσικά επέλθει νέα διοικητική αναδιάρθρωση. Επίσης, είναι γνωστό ότι σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, Αμερική, Καναδά, Ισραήλ, στην Ευρώπη, αλλά και στις υπό ανάπτυξη, έχουν θεσπίσει την ψήφο των απανταχού κατοίκων τους.

Συνεπώς επιβάλλεται άμεσα να γίνει νόμος του κράτους από το σύνολο της ελληνικής Βουλής η δυνατότητα να ψηφίζουν και οι Ελληνες ομογενείς της διασποράς.

Ας βρουν τον τρόπο. Ή να πηγαίνουν και να ψηφίζουν στα κατά τόπους προξενεία, ή ταχυδρομικώς, ή ακόμη και ηλεκτρονικά, αρκεί να ψηφίζουν.

Είναι εθνικά, κοινωνικά αλλά και αναπτυξιακά απαραίτητο να γίνουν όλοι οι Ελληνες του εξωτερικού ενεργοί Ελληνες πολίτες.

Παντελής Μαυραγάνης, Οικονομολόγος, Γλυφάδα