ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

«Ουδείς ησθένησε από τη Θεία Κοινωνία»

«Ουδείς ησθένησε από τη Θεία Κοινωνία»

Κύριε διευθυντά
Σχετικά με τη Θεία Κοινωνία, έχω να είπω τα ακόλουθα:Διά μέσου των αιώνων εκατομμύρια πιστοί πάσχοντες από βαρύτατες μεταδοτικές ασθένειες έχουν κοινωνήσει των Αχράντων Μυστηρίων, δηλαδή το Σώμα και το Αίμα Χριστού. Τα παντός είδους μεταδοτικά μικρόβια που έφεραν αυτοί οι ασθενείς εάν «κολλούσαν» στη Θεία Κοινωνία, ο πρώτος που θα τα ελάμβανε θα ήταν ο ιερωμένος που θα έκανε την κατάλυση, δηλαδή θα έπινε από το Ιερόν Ποτήριο το εναπομείναν μέρος της Θείας Κοινωνίας. Αυτός αυθημερόν εάν δεν εγένετο διηνεκές θαύμα θα κολλούσε μίαν ανίατον ασθένεια.

Ανά τους αιώνας ουδείς ιερωμένος αναφέρεται παγκοσμίως και στην Ελλάδα, με αποδεικτικά στοιχεία ότι ησθένησε από τη Θεία Κοινωνία. Πιθανόν αυτή τη στιγμή που κοινωνούμε, δεν αξιολογούμε τι συμβαίνει και Ποίον βάζουμε μέσα μας.

Ιωαννης Θ. Χαϊνης, Ομότιμος καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου