ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το χειρόγραφο της Σοφίας Τρικούπη

Το χειρόγραφο της Σοφίας Τρικούπη

Κύριε διευθυντά
Σε σχέση με την επιστολή του αξιότιμου Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλου που δημοσιεύσατε στο φύλλο της εφημερίδας σας το Σάββατο 9 Μαΐου 2020, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο αξιότιμος κ. Αναστάσιος Αγγ. Στέφος, δ.φ., επίτιμος σχολικός σύμβουλος και ειδικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ενωσης Φιλολόγων, ουδέποτε προσήλθε στη Βιβλιοθήκη προκειμένου να μελετήσει, να διαβάσει ή έστω να δει από κοντά το χειρόγραφο της Σοφίας Τρικούπη, οπότε τα σχόλιά του δεν έχουν σχέση με το πρωτότυπο κείμενο.
Ακόμα, ουδέποτε έστειλε γραπτή επιστολή ούτε και τις παρατηρήσεις του, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη, αν και επανειλημμένως παρακινήθηκε να το κάνει.

Στην Εισαγωγή περιγράφεται η μεταγραφική προσέγγιση του κειμένου, η οποία ακολουθεί δόκιμες πρακτικές, έτσι ώστε και οι αναγνώστες και αναγνώστριες να γνωρίζουν εκ των προτέρων το είδος των επεμβάσεων.

Επίσης, στην ίδια Εισαγωγή υπογραμμίζονται οι υψηλές ποιότητες και μόρφωση που χαρακτηρίζουν τη Σοφία Τρικούπη και φαίνονται στην ουσία των γραφομένων της (βλ. σ. 20-24).

Σας στέλνω αντίτυπα της έκδοσης για εσάς και τους συνεργάτες σας, προκειμένου να αποκτήσετε ιδία αντίληψη.

Ελλη Δρούλια, Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Βουλής