ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι σλαβόφωνοι και οι πολύγλωσσοι

Οι σλαβόφωνοι και οι πολύγλωσσοι

Κύριε διευθυντά
Απαντώ  σε επιστολή αναγνώστη σας που δημοσιεύθηκε  την  30/5/2019, με τίτλο  «Περί σλαβοφώνων, βαλαάδων κ.ά». Η φράση «σλαβόφωνη δυτική Μακεδονία» σημαίνει «το τμήμα εκείνο της Μακεδονίας που μιλούσε σλάβικα». Βέβαια, πολλοί μιλούσαν περισσότερες από μία γλώσσες.

Θανος Βερεμης, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΑΜΕΠ, ομ. καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών