ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το έξοχο αφιέρωμα και το νόμισμα

Το έξοχο αφιέρωμα και το νόμισμα

Είμαι πιστός σας αναγνώστης. Συγχαρητήρια για το αφιέρωμα στην Αγία Σοφία. Καλόπιστα σας επισημαίνω ότι το νόμισμα στη σελίδα 41 είναι του αυτοκράτορα Αλεξίου Α΄ Κομνηνού και όχι του Ιουστινιανού.
Αθανασιος Γκαντος