ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Δείκτης ατυχημάτων και γουρούνες

Δείκτης ατυχημάτων και γουρούνες

Κύριε διευθυντά
Στο φύλλο της Κυριακής 4/8/2019 διάβασα το ενδιαφέρον άρθρο του κ. Γιώργου Λιάλιου σχετικά με τις γουρούνες. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις.

1. Οι ιδιοκτήτες ενοικιάσεως τέτοιων μέσων είναι οι λιγότερο αρμόδιοι να κρίνουν το θέμα της ασφάλειας. Πέραν τούτου, η γουρούνα αυτή καθεαυτήν δεν είναι ούτε επικίνδυνη ούτε ακίνδυνη. Η χρήση της την καθιστά ένα από τα δύο.

2. Τα ποσοστά συμμετοχής στα ατυχήματα είναι παραπλανητικά. Παγκοσμίως η επικινδυνότητα προσδιορίζεται από τον αριθμό ατυχημάτων με βάση τα διανυόμενα οχηματοχιλιόμετρα. Διευκρινίζω: Δέκα γουρούνες διανύουν ετησίως 1.000 χλμ. με 10 ατυχήματα. Δείκτης ατυχήματος 10/10 Χ 1.000 = 0.001, ενώ 1.000 οχήματα διανύουν 5.000 χλμ. με 100 ατυχήματα. Δείκτης ατυχήματος 100/1.000 Χ 5.000 = 0.00002. Ποιο είναι πιο επικίνδυνο; Σαφώς το πρώτο.

Γ. Τσώχος, Ομότ. καθ. ΑΠΘ