ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι

Οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι

Κύριε διευθυντά
Οι ευρηματικοί του εθνικού αθλήματος της φοροαποφυγής επινοούν ψευδεπίγραφους τίτλους για να παρασύρουν τους ανυποψίαστους και απληροφόρητους πολίτες / ψηφοφόρους και να επιτρέψουν στην εκτελεστική εξουσία (διοίκηση / κυβέρνηση), αλλά και στη νομοθετική (βουλευτές), την υποκριτική αφέλεια, με την οποία «πέφτουν στην παγίδα».

Μέγιστο και χαρακτηριστικό παράδειγμα οι «εργαζόμενοι με μπλοκάκι», δηλαδή  οι φορολογικώς ψευδεπίγραφοι ελεύθεροι επαγγελματίες. Υπάλληλοι οι οποίοι υποκρίνονται τους επιχειρηματίες, ώστε (έπειτα από λογιστική αποτίμηση) να απολαμβάνουν φορολογικά και ασφαλιστικά πλεονεκτήματα και των δύο κατηγοριών, ως μέλη της συμπαθούς (και πολυπληθούς) εργατικής τάξης και όχι της ασυμπαθούς και εκμεταλλευτικής (!) επιχειρηματικότητας. Αποτέλεσμα: Το 70% των φορολογικώς ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνει εισόδημα κάτω του αφορολόγητου ορίου, οι πλείστοι, δε, έχουν και επιστροφή φόρου. Αυτό αποτελεί  τον βασικό λόγο της δημοσιονομικής μας δυσπραγίας, αλλά παραμένει επιμόνως και πανταχόθεν στο απυρόβλητο. 

Πρόσφατος ψευδεπίγραφος τίτλος οι «επιστήμονες», που επιδιώκουν επίδομα λόγω επιδημίας. Αποφεύγουν τον απωθητικό όρο «ελεύθερος επαγγελματίας» ή τον φορολογικώς απρόσφορο «εργαζόμενος με μπλοκάκι» και κρύπτονται υπό τον επιβλητικό, αλλά φορολογικά ανύπαρκτο και λογικά απολύτως ασαφή, λόγω ασύνδετης ποικιλίας, τίτλο του επιστήμονος, δηλαδή του πτυχιούχου γενικώς. Ετσι αναμένουν να στεγασθούν όσοι δεν θεωρούνται ούτε «εργαζόμενοι» ούτε επιχειρηματίες. Στην παρούσα συγκυρία η πολιτεία προσπαθεί να σταθεί αρωγός στα αβοήθητα μέλη της που έχουν πληγεί οικονομικώς και όχι να επιβραβεύσει οψίμως όσους απέκτησαν κάποτε ένα πτυχίο. Ετερον εκάτερον.

Κωστας Γ. Μπονιφατσης