ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι αλχημείες τους, τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ

oi-alchimeies-toys-amp-nbsp-ta-aei-kai-ta-tei-2228836

Κύριε διευθυντά
Το καθεστώς των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛΛΗΝΩΝ, μετά την μερική κατάλυση της ασφάλειας του κράτους, των καταστροφών, των πυρπολήσεων, των καταδρομών και τον ξυλοδαρμό καθηγητών, με την ανοχή δηλαδή των δράσεων του αντάρτικου πόλεων –«αγωνιστών των Εξαρχείων», «Ρουβίκωνα», «μπαχαλοβανδάλων», «δενπληρώνω-καταστρέφω», «πλειστηριασμορομπέν»– επιχειρεί τώρα να καταλύση και την ακαδημαϊκή-πανεπιστημιακή τάξη εξισώνοντας τα ΤΕΙ με τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνεία. Συνενώνει το ΤΕΙ Πειραιώς με το ΤΕΙ Αθηνών και βαπτίζει το υβρίδιο «Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής»!

Το ανακάτεμα της επαγγελματικής και της πανεπιστημιακής εκπαιδεύσεως με αυτήν την τραγελαφική συγκόλληση, την «πανεπιστημιοποίηση» των ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιώς για ψηφοθηρικούς σκοπούς, είναι εκπαιδευτικώς εσφαλμένη, κοινωνικώς άστοχη και οικονομικώς καταστροφική· ακολουθεί την πεπατημένη λαϊκιστική πρακτική των προηγουμένων κομμάτων της δημιουργίας προβλημάτων, αντί της επιλύσεώς των.

Εκποιεί το κράτος για ιδιοτελείς σκοπούς. Αν γίνη αυτό το ακαδημαϊκό έγκλημα, θα πρέπει να ανατραπή αμέσως από την επόμενη κυβέρνηση.

Αυτό το πραξικοπηματικό εγχείρημα, αυτή η παράταιρη και ερμαφρόδιτη συνένωση, είναι επιστημονικώς καταγέλαστη και δεν πρέπει να επιτραπή να επιτύχη, διότι θα επιφέρη αφ’ ενός ακαδημαϊκό χάος και αφ’ ετέρου πολλαπλές οδυνηρές εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Θα επιφέρη και άλλου είδους διαταράξεις, όπως ανισορροπία στην ιεραρχική κατάταξη των ικανοτήτων και το κύρος των επαγγελμάτων. Ενας υφέρπων εξισωτισμός και κατακρημνισμός διαπνέει αυτό, καθώς και άλλα συναφή ενεργήματα του, κατά τα άλλα, εξαίρετου υπουργού Γαβρόγλου.

Η ορθή αποστολή των πανεπιστημίων και των πολυτεχνείων είναι η θεραπεία των επιστημών, η διάδοση επιστημονικών γνώσεων και η ανακάλυψη νέων· η επιστημονική εξειδίκευση και η καλλιέργεια των διαφόρων κλάδων· η προαγωγή των γνώσεων και η εφαρμογή των σε νέους τομείς. Συγκεκριμένα: Η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών, γενική και ειδική, οι εργαστηριακές δοκιμές, οι πειραματισμοί και η αναζήτηση εναλλακτικών προσεγγίσεων, ως και η προαγωγή των γνώσεων.

Αντιστοίχως, αποστολή των τεχνολογικών επαγγελματικών ιδρυμάτων είναι η επίτευξη της τεχνικής και της επαγγελματικής αριστείας σε επιλεγμένους τομείς. Συγκεκριμένα: Η εστιασμένη θεωρητική κατάρτιση των σπουδαστών· η εργαστηριακή εκπαίδευση και δοκιμασία των και η πρακτική εξάσκησή των στο αντικείμενο της εξειδικεύσεως. Με άλλα λόγια, τα ΤΕΙ να εκπαιδεύουν με επάρκεια τους μελλοντικούς επαγγελματίες, με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις, προσεγγίσεις και αποτελεσματικές μεθόδους εργασίας, ώστε να καταστούν παραγωγικοί στον κλάδο και τομέα που επιλέγουν. Δεν πρέπει να είναι σκοπός των η διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας και η παραγωγή πρωτότυπων γνώσεων και ανακαλύψεων. Στόχος των είναι η επαγγελματική επάρκεια και η αυξημένη παραγωγική δυνατότητα των αποφοίτων. Η εργασιακή απόδοση, η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, δεν είναι υποδεέστερη επιδίωξη έναντι της πρωτότυπης έρευνας και της εκπονήσεως διατριβών.

Για την χώρα μας η πρακτική εφαρμογή έχει προτεραιότητα. Η καινοτομικότητα και η πρακτικότητα, καθώς και η αυξημένη παραγωγικότητα στην εργασία, είναι στόχοι υψηλοί, οικονομικώς αναγκαίοι και κοινωνικώς επιδιωκτέοι. Είναι θέμα εξειδικεύσεως και επιμερισμού των διαφόρων εργασιακών ρόλων. Μία ορθώς λειτουργούσα οικονομία και κοινωνία χρειάζεται παραγωγικούς εργάτες, τεχνίτες, μεσαία στελέχη, ανώτερα και ανώτατα, εφευρέτες, καθώς και τολμηρούς και καινοτόμους επιχειρηματίες. Και μία αποτελεσματικώς λειτουργούσα πολιτεία χρειάζεται ορθολογική, υπεύθυνη και παραγωγική κυβέρνηση, όχι καιροσκοπική, τυχοδιωκτική και ταξική.

Πανος Πολυχρονοπουλος, Συνταξιούχος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Νέα Σμύρνη